Farklı Orijinli Sater (Satureja hortensis L.) Genotiplerinin Erzurum Koşullarında Tarımsal Performanslarının Belirlenmesi


BAIRAMIAN DANALOU R., ÖZER H.

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (Online), vol.36, no.2, pp.301-315, 2022 (Peer-Reviewed Journal)