Yeni Hidrazin Türevlerinin Glutatyon S-Transferaz Enzim Aktivitesine Etkisinin Araştırılması


AKKAYA R., KOÇYİĞİT Ü. M. , GURDERE M. B. , BUDAK Y., CEYLAN M. , TEMEL Y., ...More

6. ilaç Kongresi, 22 - 25 March 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text