Nadir Bir Olgu: Tübülointerstisyel Nefrit ve Üveit Sendromu


SEVİNÇ C. , TİMUR Ö., MEHMET FURKAN V.

Akdeniz 3. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, 17 - 18 October 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text