Articles Regarding Parent-Children Relationship: A Thematic Content Analysis


Creative Commons License

Tayan E., Gedik D., Morkoyunlu Z., Sözbilir M. , Konyalıoğlu A. C.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.20, pp.1183-1218, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 20
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.17494/ogusbd.555437
  • Title of Journal : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.1183-1218

Abstract

Öz

Türkiye’de yapılan ebeveyn-çocuk ilişkisini inceleyen çalışmalara ait bir tematik içerik analizi yapılmıştır. 2003-2017 yılları arasında Türkiye’de gerçekleştirilen 31 dergiden 50 makale, betimsel istatistik temelli yöntem kullanılarak analiz edilmiştir. Bu çalışmada, Türk araştırmacıların son yıllarda yaptıkları ebeveynçocuk ilişkisine dayalı araştırma eğilimlerine ait bir analiz yapılmıştır. Bu amaçla yapılan araştırmada, Türkiye’de bu alanda çalışılan konular ve başvurulan araştırma yöntemlerinde ki eğilimler (yayın yılları ve dillerine göre değişimleri, nitel araştırma konularında ne tür araştırma problemlerine odaklanıldığı, akademik başarıyı etkileyen değişkenler, hangi araştırma yöntemleri kullanıldığı, veri toplama araçları, örneklem veya çalışma grubu, veri analiz yöntemleri) belirlenerek araştırmacılara yol gösterilmeye çalışılmıştır. Türkiye’de ebeveyn-çocuk ilişkisini araştırmaya yönelik yapılan çalışmalarda, genelde çocuklar yerine ebeveylerin ele alındığı çalışmalara ağırlık verildiğini göstermektedir. 

Abstract

This tematic content analysis is done about the reletionship between children and their parents which is researched in Turkey. is conducted a thematic content analysis of 50 articles, from a total of 31 magazines published in Turkey from 2003 to 2017. An analysis of the research trends of Turkish researchers based on parent-child relationships was conducted. In this research, it has been tried to guide the researchers by determining the trends in the field and research methods frequently used in this field and research methods used in this field (changes according to publication years and languages, what kind of research problems on qualitative research subjects are emphasized, what research methods are used, data collection tools, sample or working group, data analysis methods). In Turkey the researches relate to the this relationship (parents and their children) indicate that the Turkish ones always focused on the parents, instead of the children.