Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Kalp Kapak Kalsifikasyonu ve Kalsiyum Duyarlı Reseptör (CaSR) Gen Polimorfizmi Arasındaki İlişki


TÜRKMEN F. M. , ÖZDEMİR A., SEVİNÇ C. , ATA P., Demiral S.

10.Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Turkey, 21 May 2008

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey