Erken Tunç Çağı Sonu ve Orta Tunç Çağı'nda Güneybatı Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası


Creative Commons License

Akarsu R.

JOURNAL OF GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES, vol.18, no.2, pp.209-216, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18 Issue: 2
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: JOURNAL OF GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.209-216
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

At the end of the Early Bronze Age (2500-2000 BC) and the Middle Bronze Age (2000-1800 BC) not only in Western Anatolia but also throughout the Anatolia cultural and political mobility begins to experience. We have knowledge about the developments at the end of the Early Bronze Age of writing yet unknown from the later date Hittite texts. Out of this, there are some suggestions that scholars put forward about the social and political structure of period at issue. We know the city states ruled by local kingdoms heading cities to get rich in the beginning of the 2nd Millennium BC namely Middle Bronze Age. The city of Nesha (Kanesh) in the Central Anatolia among these ones will lead to establishment of the Hittite Kingdom in the later period. Southwestern Anatolia Region included the important and powerful city such Beycesultan was the key region experiencing of cultural and political mobility at the end of the 3rd Millennium BC and in the beginning of the 2nd Millennium BC. In this study, it will be tried to deal with the presence of city states and the identity of people living in the Southwestern Anatolia in that period.

Key Words: The end of the Early Bronze Age, Middle Bronze Age, Southwestern Anatolia, Beycesultan, Historical Geography

Erken Tunç Çağı sonu (MÖ 2500-2000) ile Orta Tunç Çağı’nda (MÖ 2000-1800) sadece Batı Anadolu’da değil, Anadolu genelinde kültürel ve siyasi hareketlilik yaşanmaya başlar. Yazının henüz bilinmediği Erken Tunç Çağı sonunda yaşanan gelişmeler hakkında daha geç tarihli Hitit metinlerinden kısıtlı da olsa bilgi sahibi olabilmekteyiz. Bunun dışında bilim adamlarının söz konusu dönemin sosyal ve siyasi yapısı hakkında ileri sürdüğü bir takım öneriler bulunmaktadır. MÖ 2. binyılın başlarında yani Orta Tunç Çağı’nda ise zenginleşen kentlerin başına geçen yerel krallar tarafından yönetilen kent devletlerinin olduğunu bilmekteyiz. Bunlardan Orta Anadolu’da yer alan Neşa (Kaneş) beyliği, daha sonraki dönemde Hitit Krallığı’nın kurulmasına öncülük edecektir. Beycesultan gibi önemli ve güçlü bir kentin yer aldığı Güneybatı Anadolu Bölgesi, MÖ 3. binyıl sonu ve 2. binyıl başında kültürel ve siyasi anlamda hareketliliğin yaşandığı kilit bir bölgedir. Bu çalışmada, Güneybatı Anadolu’da söz konusu süreçte yaşayan halkların kimliği ve kent devletlerinin varlığı ele alınmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Erken Tunç Çağı Sonu, Orta Tunç Çağı, Güneybatı Anadolu, Beycesultan, Tarihi Coğrafya