’Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür Tescil Daire Başkanlığı Arşivinde Bulunan 137 Envanter Numaralı Sultan Abdülmecid Vakfiyesi ve Tezyinatı


ELİTOK H.

21. Yüzyılda Türk Sanatı: Meseleler Ve Çözüm Önerileri Milletlerarası Sempozyum-Sergi-Konser-Çalıştay, 8 - 09 October 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text