Kabullenilmiş Şiddet Olarak Stockholm Sendromu ve Sinema Filmlerinde Stockholm Sendromlu Kadın Temsili


Küçük Durur E.

Advances in Women's Studies, vol.4, no.2, pp.45-48, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir sonucu olan kadına yönelik şiddet sorunu ve bu şiddeti meşrulaştıran medya temsilleri araştırmaların konusu olmaya devam etmektedir. Diğer yandan sosyo-psikolojik bir durum olarak Stockholm Sendromu, şiddete maruz kalan kadınlar açısından kabullenilmiş bir şiddet türü olarak ortaya konmuştur. Hali hazırda kadına yönelik şiddetin temsilinde medya olumsuz örneklerle dolu iken, Stockholm Sendromunun da film hikayelerinin klasik anlatılarında duygusal birlikteliğin bir parçası olarak ve romantize edilerek sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Bilimsel çalışma alanında Stockholm Sendromuna yönelik medya temsillerini ele alan herhangi bir çalışmaya rastlanmamış, hem konuya dikkat çekmek hem de litaretüdeki bu boşluğu doldurmaya katkı sağlamak amacıyla bu çalışma tasarlanmıştır. Psikolojik bir sorun olarak ortaya konan bu sendromun film kurgularında sempatik bir unsur olarak ele alınmasının kadına yönelik şiddeti normalleştirdiği değerlendirilmiştir.