Kritik Hasta Septik Yenidoğanlarda Serum Leptin Ghrelin ve İnsülin Monitorizasyonu ve Bu Değerler ile Proenflematuar Sitokinlerin Koreleasyonu Retrospektif ve Kontrollü Bir Çalışma


KAHVECİ H., LALOĞLU F. , KILIÇ O., KARA M. , YILDIRIM A., ORBAK Z. , ...More

22. Ulusal Neonatoloji Kongresi., Turkey, 10 - 13 April 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey