Hipermagnezemili olgu sunumu


ÇANKAYA E. , UYANIK A. , BİLEN N. , TOPDAĞI Ö. , GÜNGÖR ALBAYRAK E. , ÖZTÜRK İ.

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi Bildiri Kitabı, Turkey, 21 - 24 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey