Müzecilik ve Buz Müzesi Kavramı


Toy S., Bulat M.

ULUSLARARASI GELİŞİM AKADEMİ DERGİSİ, no.3, pp.28-34, 2023 (Scopus)

Abstract

Özet:

Tek bir tanımı olmasa da müzeler tarih

boyunca insanların biriktirmeye ve

sergilemeye değer gördüğü eşyalarını

eğitim, araştırma, dinlenme ve hoş vakit

geçirme gibi amaçlarla sergiledikleri

alanlar olarak bilinir. Müzelerin tarifi ve

içeriği değiştikçe yeni kavramlar altında

müzeler de ortaya çıkmıştır. Sergiledikleri

materyal bakımından en ilgi çeken

müzelerden biri de buz müzeleridir.

Kuruluşları oldukça yeni olan bu

müzelerin dünya üzerindeki az sayıdaki

örneklerinden hareketle çalışma

kapsamında buz müzelerinin genel

özelliklerine değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Müzecilik, Müze,

Buz Müzesi