Böbrek nakilli hastalarda D vitamin replasmanının kemik belirteçleri üzerine etkisi


KELEŞ M., ÇANKAYA E. , BİLEN Y., GÜNGÖR A., UYANIK A. , AYDINLI B.

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Derneği X.Kongresi Transplantasyon Bildiri Kitabı, Turkey, 15 - 18 October 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey