Problem-based learning: Its theoretical foundations Probleme dayali{dotless} öǧrenme teori̇k temelleri̇


Creative Commons License

Taşkesenligil Y., Şenocak E., Sözbilir M.

Milli Egitim, pp.50-64, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2008
  • Title of Journal : Milli Egitim
  • Page Numbers: pp.50-64

Abstract

Hızla değişen dünyada ihtiyaçlar da değişmektedir. Bunlardan en önemlisi de bilgiye ulaşma ve onu verimli şekilde kullanma ihtiyacıdır. Bu ihtiyacı n karşılanması için eğitimcilere önemli görevler düşmektedir. Bu noktada, eğitimin en önemli amacı, öğretmen merkezli eğitimden kurtulup araştırmacı, bilgiye ulaşma yollarını öğrenen, analiz ve sentez yeteneğini geliştiren, öğrendiklerini sosyal ve özel yaşantılarında kullanabilme becerisine sahip bireyler yetiştirmek olmalıdır. Bu da ancak; öğrenciyi öğrenme sürecinin merkezine alan öğretmeni ise bu süreci yönlendiren kişi olarak gören yeni yaklaşımlarla gerçekleştirilebilir. Bu yeni yaklaşımlardan birisi de “Probleme Dayalı Öğrenme” (PDÖ) dir. Bu makalede; PDÖ’nün çıkış noktası, hangi düşünce eğilimlerinden faydalandığı, öğretmen ve öğrencinin rolü, işleyişi, güçlü ve zayıf yönleri tartışılacaktır.