Türkiye de Primer Glomerüler Hastalıklar Türk Nefroloji Derneği Glomerüler Hastalıklar Çalışma Grubu nun Çok Merkezli Çalışması


ÖZTÜRK S., SEYAHİ N., GÜLLÜLÜ M., SİPAHİOĞLU M. H. , ARTAN A. S. , BİCİK BAHÇEBAŞI Z., ...More

29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi Bildiri Kitabı, Antalya, Turkey, 26 - 29 September 2012

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Antalya
  • Country: Turkey