Görme Yetersizliği Olan Öğrencilere Yönelik Geliştirilen Fen Etkinliklerinin Analizi: Madde ve Isı


Creative Commons License

KIZILASLAN A., ZORLUOĞLU S. L. , SÖZBİLİR M. , TEKE D.

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.1, pp.19-32, 2020 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.18506/anemon.524012
  • Title of Journal : Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.19-32

Abstract

Bu çalışmada görme yetersizliği olan öğrencilerin ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan etkinlik ve materyallerin analizi yapılmıştır. Çalışmada durum çalışması kullanılmıştır. Çalışma grubu iki kör ve beş az gören öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Fen Etkinlik Gözlem Formu Etkinlik Değerlendirme Boyutu (FEGFEDB) kullanılmıştır. Çalışma üç basamakta gerçekleştirilmiştir: (I) görme yetersizliği olan öğrencilerin ‘Madde ve Isı’ ünitesine yönelik öğrenme ihtiyaçları tespiti, (II) basamakta ihtiyaçlar dikkate alınarak etkinlik ve materyaller geliştirilmesi ve uygulanması, (III) bu öğretim materyal ve etkinliklerinin değerlendirilmesi. Çalışmadan elde edilen veriler, betimsel analiz ile analizlenmiştir. Veri analiz sonuçlarına göre ‘Madde ve Isı’ ünitesinde yer alan kavramların öğrencilere etkili bir şekilde öğretilmesi amacıyla hazırlanan etkinliklerin ve etkinlik malzemelerinin öğretim, öğrenme, işlevsellik ve kullanışlılık boyutlarında belirlenen ölçütlerin pek çoğunu sağladığı tespit edilmiştir.