Acil Hemodiyaliz Tedavisine Gereksinim Gösteren Hastalarda Metabolik Asidoza Eşlik Eden Respiratuvar Alkaloz Varlığı Bir Sepsis Prediktörü Olabilir mi ?


Erişkon E., TÜRKMEN F. M. , SEYMEN P., Ersan C., Akyıldız A., Çakan S., ...More

22. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 16 November 2005

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey