COVID-19 hastalığı ile ilişkili çoklu Sistemik inflamatuvar sendrom tanılı çocuk olguların değerlendirilmesi


Çiftdoğan D. Y. , Karbuz A., ELMAS BOZDEMİR Ş., SÜTÇÜ M., KEPENEKLİ KADAYİFCİ E., Dalgıç Karabulut N., ...More

13. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Turkey, 26 September - 04 October 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey