Assessment of the Activities Designed for Visually Impaired Students: Heat Transfer and Temperature Changes


Creative Commons License

Kızılaslan A., Sözbilir M.

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.20, no.1, pp.121-139, 2018 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 20 Issue: 1
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.121-139

Abstract

In this study, it was aimed to prepare an Instruction Design Model (IDM) to teach the concepts of ‘States of Matter and Heat' unit for the students with visual impairment at 8th grade primary school. At scope of this study, the activities and materials developed for the related unit were assessed in terms of teaching, learning, functionality and usability. Design Based Research was used at this study. The ADDIE model was utilized while IDM was being developed. In the analysis phase the students' learning needs were identified. Materials and activities were designed and implemented at the Design, Development and Implementation phase. In the evaluation phase, the evaluation of these teaching materials and activities was assessed. 5 students in the analysis phase and 6 students in the implementation phase were used in the study. In the needs analysis and at the implementation phase of the study, the case study method was used. While the science lesson observation form was used in the needs analysis of the study, the science activity observation form was used as the data collection tool. According to results, it was determined that the activities and the activities materials were satisfied the criteria in terms of teaching, learning, functionality and usability

Bu çalışmada ilköğretim 8. sınıf görme yetersizliği olan öğrencilere yönelik hazırlanan öğretim tasarımı modeliyle ‘Maddenin Halleri ve Isı’ ünitesinin öğretimi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ilgili üniteye yönelik tasarlanan etkinlik ve materyallerin öğretim, öğrenme, işlevsellik ve kullanışlılık boyutlarında değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışmada Tasarım Tabanlı araştırmadan yararlanılmıştır. Öğretim tasarımı geliştirilirken ADDIE öğretim tasarım modelinden yararlanılmıştır. ADDIE modelinin analiz basamağında öğrencilerin ‘Maddenin Halleri ve Isı’ ünitesine ilişkin yönelik öğrenme ihtiyaçları tespit edilmiştir. Tasarım, Geliştirme ve Uygulama basamağında öğrencilerin tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda materyalleri ve etkinlikleri tasarlanmış ve uygulanmıştır. Değerlendirme basamağında ise bu öğretim materyal ve etkinliklerinin değerlendirmesi yapılmıştır. Çalışmada iki farklı örneklem grubu kullanılmıştır. İhtiyaç analizi aşamasına 5 öğrenci, uygulama aşamasına ise 6 öğrenci katılmıştır. Çalışmanın ihtiyaç analizinde ve çalışmanın sonunda uygulama aşamasında nitel araştırma yaklaşımından durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın ihtiyaç analizinde Fen Dersi Gözlem Formu kullanılırken değerlendirme ise Fen Etkinlik Gözlem Formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Buna göre ’Maddenin Halleri ve Isı’ ünitesinde yer alan kavramların öğrencilere etkili bir şekilde öğretilmesi amacıyla hazırlanan etkinliklerin ve etkinlik malzemelerinin öğretim, öğrenme, işlevsellik ve kullanışlılık boyutlarında belirlenen ölçütlerin pek çoğunu sağladığı tespit edilmiştir.