Eğitim ve İktisadi Gelişme Atatürk Üniversitesi nin Erzurum İl Ekonomisi ve Sosyal Yapısı Üzerindeki Etkileri


ÇINAR R., EMSEN Ö. S.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.15, pp.91-104, 2001 (Peer-Reviewed Journal)