Erken Dönemlerde Anadolu’da Ele Geçen Fildişi Eserler Üzerine Genel Bir Değerlendirme


Creative Commons License

Akarsu R.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, no.38, pp.131-150, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The ivory artifacts excavated in Anatolian excavations are evaluated within the prestige merchandise and are uncovered fewer in number than other groups of goods such as metal and bone. From this point of view, the information about the group of ivory artifacts is also limited. It is understood that ivory artifacts imported from Mesopotamia to Anatolia or brought in various ways are produced not only outside of Anatolia but also in domestic workshops. The ivory raw material used since the Paleolithic Age was especially used for ornamental and figurine making. In this study, it was aimed to follow the development in ivory artifacts until the end of Iron Age by following chronological order.

            Key Words: Archaeological excavations, Anatolia, Ivory

Anadolu kazılarında açığa çıkarılan fildişi eserler, prestij malları içinde değerlendirilmekte ve metal, kemik gibi diğer mal gruplarına oranla sayıca daha az ele geçmektedir. Bu açıdan bakıldığında fildişi eser grubu ile ilgili olarak elimizdeki bilgiler de kısıtlı olmaktadır. Mezopotamya’dan Anadolu’ya ithal edilmiş veya çeşitli yollarla getirilmiş olan fildişi eserlerin sadece Anadolu dışında değil yerli atölyelerde de üretildiği anlaşılmaktadır. Paleolitik Çağ’dan itibaren kullanım gören fildişi hammaddesinden özellikle süslemede ve heykelcik yapımında yararlanılmıştır. Bu çalışmada, kronolojik sıra takip edilerek Demir Çağı sonuna kadar fildişi eserlerdeki gelişimin izlenilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Arkeolojik kazılar, Anadolu, Fildişi