Asst. Prof.Rabia AKARSU


Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Archaelogy and History of Art, Archaeology, Prehistoria and Near Eastern Archaeology

Metrics

Publication

18

Project

8

Thesis Advisory

5

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2007 - 2014

2007 - 2014

Doctorate

Ataturk University, Edebiyat Fakültesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Bölümü/Protohistorya Ve Önasya Arkeolojisi Abd, Turkey

2004 - 2007

2004 - 2007

Postgraduate

Ege University, Edebiyat Fakültesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Bölümü/Protohistorya Ve Önasya Arkeolojisi Abd, Turkey

1999 - 2004

1999 - 2004

Undergraduate

Ege University, Edebiyat Fakültesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Bölümü/Protohistorya Ve Önasya Arkeolojisi Abd, Turkey

Dissertations

2014

2014

Doctorate

Yeni Veriler Işığında Erken Tunç Çağı Sonu ve Orta Tunç Çağında Çivril Ovası'nın Kültürel ve Siyasi Yapısı

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Bölümü/Protohistorya Ve Önasya Arkeolojisi Abd

2007

2007

Postgraduate

Yazılı Kaynaklar ve Arkeolojik Veriler Işığında M.Ö. 2. Binyıl Batı Anadolu Tarihi Coğrafyası

Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Bölümü/Protohistorya Ve Önasya Arkeolojisi Abd

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Archaelogy and History of Art

Archaeology

Prehistoria and Near Eastern Archaeology

Academic Titles / Tasks

2014 - Continues

2014 - Continues

Assistant Professor

Ataturk University, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji

2011 - 2014

2011 - 2014

Research Assistant

Ataturk University, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Arkeoloji Bölümü Program Geliştirme Çalışma Grubu Üyesi

Ataturk University, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji

2021 - Continues

2021 - Continues

Bölüm Kalite Komisyonu Üyesi

Ataturk University, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji

2021 - Continues

2021 - Continues

Edebiyat Fakültesi Program Geliştirme Çalışma Grubu Üyesi

Ataturk University, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji

2021 - Continues

2021 - Continues

Program Değerlendirme Kurulu Üyesi

Ataturk University, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji

2020 - Continues

2020 - Continues

Edebiyat Fakültesi Proje Koordinasyon Kurulu Üyesi

Ataturk University, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji

2020 - Continues

2020 - Continues

Deputy Head of Department

Ataturk University, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji

2019 - Continues

2019 - Continues

Arkeoloji Bölümü FEDEK Komisyonu

Ataturk University, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji

2016 - Continues

2016 - Continues

Arkeoloji Bölümü Tübitak Proje Koordinatörlüğü

Ataturk University, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji

2014 - Continues

2014 - Continues

Arkeoloji Bölümü İntibak Komisyonu Üyeliği

Ataturk University, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji

2015 - 2016

2015 - 2016

Arkeoloji Bölümü Staj Komisyon Üyeliği

Ataturk University, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji

2015 - 2016

2015 - 2016

Program Koordinatörü

Ataturk University, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji

Courses

Antik Yakındoğu’nun Çanak Çömlek Gelenekleri

Eski Çağ’da Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası

Postgraduate

Postgraduate

Anadolu'da Tunç Çağı Kültürleri

Doctorate

Doctorate

İran Arkeolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Müzecilik III

Undergraduate

Undergraduate

Arkeolojide Ölçüm ve Çizim Teknikleri I

Postgraduate

Postgraduate

Anadolu Neolitik ve Kalkolitik Çağ Kültürleri

Undergraduate

Undergraduate

Anadolu Maden Sanatı I

Undergraduate

Undergraduate

Müzecilik IV

Undergraduate

Undergraduate

Arkeolojide Ölçüm ve Çizim Teknikleri II

Undergraduate

Undergraduate

Anadolu Maden Sanatı II

Postgraduate

Postgraduate

Antik Yakındoğu'da Ticaret

Postgraduate

Postgraduate

Ön Tarihte Anadolu'nun Kültür Tarihi

Postgraduate

Postgraduate

Mezopotamya Arkeolojisi'nin Ana Hatları

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Akhaimenid Döneminde Yol Ağları

Afsharı L., Akarsu R.

ANASAY, no.16, pp.133-150, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2018

2018

'Doğu Anadolu Arkeolojisinin Sorunları ve Çözüm Önerileri Paneli’ Üzerine

Akarsu R.

Anadolu Araştırmaları, no.21, pp.154-179, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2018

2018

Bingöl ve Çevresinin Prehistoryası

Akarsu R.

Bingöl Üniversitesi Bingöl Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.2, pp.57-67, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2017

2017

Erken Dönemlerde Anadolu’da Ele Geçen Fildişi Eserler Üzerine Genel Bir Değerlendirme

Akarsu R.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, no.38, pp.131-150, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2014

2014

Erken Tunç Çağı Sonu ve Orta Tunç Çağı'nda Güneybatı Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası

Akarsu R.

JOURNAL OF GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES, vol.18, no.2, pp.209-216, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Erzurum-Kars Platosunda Neolitik Sorunu

Akarsu R.

ISARC Scientific Development and İnnovative Approach: 4. International Palandoken Scientific Studies Congress, Erzurum, Turkey, 28 - 29 April 2022, pp.274-286 Sustainable Development

2022

2022

Erzurum-Pulur Höyük’te Yeni Dönem Kazı Çalışmaları ve Doğu Anadolu Arkeolojisine Katkıları

Akarsu R.

Türkiye Arkeoloji Araştırmaları Webinarı 4: Güncel Araştırmalar ve Yaklaşımlar , İstanbul, Turkey, 25 - 27 March 2022 Sustainable Development

2018

2018

Prehistorik Dönem Araştırmalarına Dair Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Akarsu R.

Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Doğu Anadolu Arkeolojisinin Sorunları ve Çözüm Önerileri Paneli, Erzurum, Turkey, 15 January 2018

2012

2012

Hititler ve Doğu Anadolu

Akarsu R.

Uluslararası Doğu Anadolu Güney Kafkasya Kültürleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı I-II, Cambridge, Canada, 10 - 13 October 2012, pp.277-288

2014

2014

Orta Tunç Çağı'na Geçiş Sürecinde Denizli Çivril Ovası'nın Kültürel Yapısı

Akarsu R.

Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Çalıştayı Mart 2014, Erzurum, Turkey, 26 March 2014

2014

2014

Erken Tunç Çağı'ndan Orta Tunç Çağı'na Geçiş Sürecinde Çivril Ovası

Akarsu R.

IV. Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu ‘Batı Anadolu’da Erken Tunç Çağ’, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Turkey, 19 - 21 March 2014

2010

2010

The Appearance of Complex Societies in South Western Anatolia in the Second Millennium B C

Akarsu R.

Fifth International Berlin-Izmir Research Seminar 2010, Berlin, Germany, 10 - 14 May 2010

Books & Book Chapters

2021

2021

Çivril Plain in the Transition Period from the Early Bronze Age to the Middle Bronze Age

Akarsu R.

in: The Early Bronze Age in Western Anatolia, L. K. HARRISON,A. N. BİLGEN,A. KAPUCİ, Editor, State University of New York Press, New York, pp.25-38, 2021

2021

2021

Erzurum-Çiğdemli Höyük’te Gerçekleştirilen Arkeolojik Çalışmaların Doğu Anadolu Arkeolojisi İçin Önemi: Karaz Kültürüne Ait Seramik Malzemesinin Değerlendirilmesi

AKARSU R.

in: Anadolu Arkeolojisiyle Harmanlanmış Bir Ömür: Mehmet Karaosmanoğlu’na Armağan, M. A. YILMAZ, B. CAN, M. IŞIKLI, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.1-18, 2021

2019

2019

Kars Müzesi Geç Demir Çağı Boya Bezemeli Seramikleri

Akarsu R., Afshari L.

in: Tarihsel Arkeoloji Çalışmaları-I. Orta ve Doğu Anadolu Geç Demir Çağı: Post-Urartu, Med ve Akhaimenid İmparatorlukları, Özfırat Aynur,Dönmez Şevket,Işıklı Mehmet,Saba Mona, Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.301-323, 2019

2014

2014

Erzurum ve Pasinler Ovaları Yüzey Araştırması Çalışmaları

Karaosmanoğlu M., Işıklı M., Akarsu R.

in: Anadolu'nun Zirvesinde Türk Arkeolojisinin 40 Yılı, Hasan Kasapoğlu,Mehmet Ali Yılmaz, Editor, Bilgin Kültür Sanat, Ankara, pp.431-440, 2014

Expert Reports

2017

2017

Kültür Varlıkları Bulmak Amacıyla İzinsiz Olarak Kazı veya Sondaj Yapmak

Akarsu R.

Şavşat Asliye Ceza Mahkemesi, pp.4, Artvin, 2017

Excavation And Surface Survey

2022 - 2022

2022 - 2022

Pulur Höyük

Archaeological Excavation,Turkey,Erzurum,Doğu Anadolu Bölgesi

Akarsu R., Genç H.

2021 - 2021

2021 - 2021

Pulur Höyük

Archaeological Excavation,Turkey,Erzurum,Doğu Anadolu Bölgesi

Genç H., Akarsu R.

2011 - 2011

2011 - 2011

Beycesultan

Archaeological Excavation,Turkey,Denizli,Çivril

Akarsu R., Abay E.

2010 - 2010

2010 - 2010

Baklan ve Çal Ovası Yüzey Araştırması

Surface Survey,Turkey,Denizli,Çivril

Akarsu R., Abay E.

2010 - 2010

2010 - 2010

Beycesultan

Archaeological Excavation,Turkey,Denizli,Çivril

Akarsu R., Abay E.

2009 - 2009

2009 - 2009

Baklan ve Çal Ovası Yüzey Araştırması

Surface Survey,Turkey,Denizli,Çivril

Akarsu R., Abay E.

2009 - 2009

2009 - 2009

Beycesultan

Archaeological Excavation,Turkey,Denizli,Çivril

Akarsu R., Abay E.

2008 - 2008

2008 - 2008

Baklan ve Çal Ovası Yüzey Araştırması

Surface Survey,Turkey,Denizli,Çivril

Akarsu R., Abay E.

2008 - 2008

2008 - 2008

Beycesultan

Archaeological Excavation,Turkey,Denizli,Çivril

Akarsu R., Abay E.

2007 - 2007

2007 - 2007

Smyrna-Bayraklı Höyük

Archaeological Excavation,Turkey,İzmir,Bayraklı

Akarsu R., Akurgal M.

2006 - 2006

2006 - 2006

Ulucak Höyük

Archaeological Excavation,Turkey,İzmir,Kemalpaşa

Akarsu R., Çilingiroğlu A.

2006 - 2006

2006 - 2006

Tepecik Höyük

Archaeological Excavation,Turkey,Aydın,Çine

Akarsu R., Günel S.

2005 - 2005

2005 - 2005

Ulucak Höyük

Archaeological Excavation,Turkey,İzmir,Kemalpaşa

Akarsu R., Çilingiroğlu A.

2005 - 2005

2005 - 2005

Çivril Yüzey Araştırması

Surface Survey,Turkey,Denizli,Çivril

Akarsu R., Abay E.

2004 - 2004

2004 - 2004

Ulucak Höyük

Archaeological Excavation,Turkey,İzmir,Kemalpaşa

Akarsu R., Çilingiroğlu A.

2004 - 2004

2004 - 2004

Bağlararası

Archaeological Excavation,Turkey,İzmir,Çeşme

Akarsu R., Erkanal H.

2004 - 2004

2004 - 2004

Liman Tepe

Archaeological Excavation,Turkey,İzmir,Urla

Akarsu R., Erkanal H.

2003 - 2003

2003 - 2003

Ulucak Höyük

Archaeological Excavation,Turkey,İzmir,Kemalpaşa

Akarsu R., Çilingiroğlu A.

2002 - 2002

2002 - 2002

Ulucak Höyük

Archaeological Excavation,Turkey,İzmir,Kemalpaşa

Akarsu R., Çilingiroğlu A.

2002 - 2002

2002 - 2002

Ayanis Kalesi

Archaeological Excavation,Turkey,Van,Tuşba

Akarsu R., Çilingiroğlu A.

2001 - 2001

2001 - 2001

Ulucak Höyük

Archaeological Excavation,Turkey,İzmir,Kemalpaşa

Akarsu R., Çilingiroğlu A.

2001 - 2001

2001 - 2001

Ayanis Kalesi

Archaeological Excavation,Turkey,Van,Tuşba

Akarsu R., Çilingiroğlu A.

Scientific Refereeing

January 2022

January 2022

Amisos

Other Indexed Journal

June 2020

June 2020

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

October 2019

October 2019

Art-Sanat Dergisi

Journal Indexed in ESCI

Tasks In Event Organizations

Ekim 2018

Ekim 2018

Atatürk Üniversitesi ve Uzundere Belediyesi İşbirliğinde Düzenlenen Tarih Boyunca Anadolu ve Gürcistan İlişkileri Uluslararası Sempozyumu

Scientific Congress

Akarsu R., Işıklı M.
Erzurum, Turkey

Ekim 2012

Ekim 2012

Atatürk Üniversitesi ve ESRUC Konsorsiyumu Uluslararası Doğu Anadolu - Güney Kafkasya Kültürleri Sempozyumu (EASC)

Scientific Congress

Akarsu R., Işıklı M.
Erzurum, Turkey

Haziran 2010

Haziran 2010

5. Uluslararası Berlin-İzmir Araştırma Seminerleri 2010

Workshop Organization

Akarsu R., Çilingiroğlu A.
İzmir, Turkey

Mayıs 2005

Mayıs 2005

Anadolu ve İlgili Bölgelerin Demir Çağları Kronolojisinin Yeniden Değerlendirilmesi

Scientific Congress

Akarsu R., Çilingiroğlu A.
İzmir, Turkey

Ağustos 2001

Ağustos 2001

V. Uluslararası Anadolu Demir Çağları Sempozyumu

Scientific Congress

Akarsu R., Çilingiroğlu A.
Van, Turkey


Jury Memberships

June-2022

June 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

June-2022

June 2022

Post Graduate

Post Graduate - Atatürk Üniversitesi

December-2021

December 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

July-2020

July 2020

Post Graduate

Post Graduate - Atatürk Üniversitesi

May-2018

May 2018

Post Graduate

Post Graduate - Atatürk Üniversitesi