Res. Asst. Samet CANDAR


İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler Anabilim Dalı


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Mass Communications and Mass Media, Public Relations

Email: samet.candar@atauni.edu.tr
Office Phone: +90 442 231 Extension: 7332
Web: https://avesis.atauni.edu.tr/samet.candar
Office: Atatürk Üniversitesi, İletişim Fakültesi
Address: Atatürk Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Metrics

Publication

5

Project

8

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Biography

1993 yılında Çanakkale'de doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Çanakkale'de tamamladı. 2015 yılında Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden mezun oldu. 2019 yılında Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programından mezun oldu. 2017 yılında Atatürk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2019 yılından itibaren Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalında doktora eğitimine devam etmektedir.

Öğrenmenin hayat boyu bitmeyeceğine inanan, çağdaş ve yenilikçi yaklaşımları benimseyen, okumayı, araştırmayı ve denemeyi seven, iletişim becerisi yüksek, insan ilişkilerinde iyi, aktif, azimli ve aynı zamanda sabırlı. Yaptığı her iş doğrultusunda topluma, ülkesine ve kendisine yararlı olmaya çabalayan bir insan.


Announcements & Documents

İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası
Other
10/18/2022

İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası

AtaturkUniversitesi-ISGKatilimBelge....pdf Creative Commons License

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitim Sertifikası
Other
10/18/2022

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitim Sertifikası

atasem-kvkk-sertifika.pdf Creative Commons License

Thesis Documents

Education Information

2019 - Continues

2019 - Continues

Doctorate

Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım, Turkey

2015 - 2019

2015 - 2019

Postgraduate

Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım, Turkey

2011 - 2015

2011 - 2015

Undergraduate

Selcuk University, Faculty Of Communıcatıon, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım, Turkey

Dissertations

2019

2019

Postgraduate

Örgütsel Sinizmin Kontrol Altına Alınmasında Halkla İlişkilerin Önemi: Uygulamalı Bir Araştırma Creative Commons License

Selcuk University, Faculty Of Communıcatıon, Department Of Publıc Relatıons And Promotıon

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Certificates, Courses and Trainings

2022

2022

Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi Koordinatörlüğü Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Katılım Belgesi

Occupational Health and Safety

Atatürk Üniversitesi

2022

2022

Sertifikalı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimi

Vocational Course

Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Mass Communications and Mass Media

Public Relations

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Research Assistant

Ataturk University, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Managerial Experience

2023 - Continues

2023 - Continues

Orhun Programı Bölüm Koordinatörü

Ataturk University, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım

2023 - Continues

2023 - Continues

Yatay-Dikey Geçiş Komisyonu Üyesi

Ataturk University, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım

2023 - Continues

2023 - Continues

Adaptation/Exemption Committee Member

Ataturk University, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım

2022 - Continues

2022 - Continues

Çift Anadal Komisyon Üyesi

Ataturk University, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım

2019 - Continues

2019 - Continues

Akreditasyon, Sürekli Gelişim ve Yenilenme Kurulu Üyesi

Ataturk University, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım

2022 - 2024

2022 - 2024

Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ataturk University, Rektörlük

2020 - 2023

2020 - 2023

Farabi Program Department Coordinator

Ataturk University, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım

2019 - 2023

2019 - 2023

Mevlana Exchange Program Institutional Coordinator

Ataturk University, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım

2018 - 2023

2018 - 2023

Erasmus Program Institutional Coordinator

Ataturk University, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım

2022 - 2022

2022 - 2022

Curriculum Preparation Committee Member

Ataturk University, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım

2022 - 2022

2022 - 2022

Exam Program Preparation Commission Member

Ataturk University, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım

2019 - 2020

2019 - 2020

Exam Program Preparation Commission Member

Ataturk University, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım

2019 - 2020

2019 - 2020

Curriculum Preparation Committee Member

Ataturk University, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım

Taught Courses And Trainings

2022 - 2022

2022 - 2022

Tutum ve Davranış Eğitimi

Academic Units - Training

Candar S.

Designed Courses And Trainings

April 2022

April 2022

Tutum ve Davranış Eğitimi

Academic Units - Training

Candar S.

Education Infrastructure Information

September 2021

September 2021

Halkla İlişkiler Uygulama Atölyesi

Atelier

Candar S.

Representation and Promotion Activities

KUDAKAF 2023

Institutional Representation, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Turkey, Erzurum, 2024 - 2024

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TANITIM GÜNLERİ

Institutional Promotion, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Turkey, Erzurum, 2023 - 2023

Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Tanıtımı

Institutional Promotion, TDM, Turkey, Erzurum, 2023 - 2023

Oryantasyon Eğitim Komitesi

Institutional Promotion, Atatürk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Turkey, Erzurum, 2022 - 2022

2022-2023 Öğretim Yılı Oryantason Programı Bölüm Tanıtım Temsilciliği

Institutional Promotion, Atatürk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Turkey, Erzurum, 2022 - 2022

Oryantasyon Eğitim Komitesi

Institutional Promotion, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Turkey, Erzurum, 2021 - 2021

Öğrenme Mükemmeliyeti Modeli ve Eğitim Programları Dönüşüm Çalışmaları Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Komisyon Üyeliği

Institutional Representation, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü , Turkey, Erzurum, 2021 - 2021

Books & Book Chapters

2023

2023

SOSYAL ASOSYALLİK-SOSYOTELİZM

Candar S.

in: DİJİTAL HASTALIKLAR VE YÖNETİMİ, Prof. Dr. Fatma Geçikli, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.41-63, 2023

2021

2021

İTİBAR YÖNETİMİ

Candar S.

in: STRATEJİK HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİ: KAVRAM, KURAM VE UYGULAMALAR, GEÇİKLİ, Fatma, Editor, Gazi Kitabevi, İstanbul, pp.187-214, 2021

2020

2020

Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet

Candar S.

in: ŞİDDET TANIMADIĞIN DÜŞMANI YENEMEZSİN, Bahar URHAN,Ayşad GÜDEKLİ, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.167-186, 2020

Supported Projects

2022 - 2022

2022 - 2022

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadın Sorunları Farkındalık Projesi

Project Supported by Higher Education Institutions

Candar S. (Executive), Candar R.

2022 - 2022

2022 - 2022

Veterinerlikte Aşı ve Hayvan Sağlığı

Project Supported by Higher Education Institutions

Candar S. (Executive), Candar R.

2022 - 2022

2022 - 2022

Bir Lisan, Bir Kültür, Bir İnsan

Project Supported by Higher Education Institutions

Candar S. (Executive), Candar R.

2022 - 2022

2022 - 2022

İklim ve İklim Elçiliği

Project Supported by Higher Education Institutions

Candar S. (Executive), Candar R.

2022 - 2022

2022 - 2022

İnsan Hakları ve Şiddet BilinciSustainable Development

Project Supported by Higher Education Institutions

Candar S. (Executive), Candar R.

2022 - 2022

2022 - 2022

Önce Çevre Sonra Yaşam

Project Supported by Higher Education Institutions

Candar S. (Executive), Candar R.

2022 - 2022

2022 - 2022

Toplumsal Duyarlılık ve Projeleri Farkındalık Etkinliği

Project Supported by Higher Education Institutions

Candar S. (Executive), Candar R.

2021 - 2022

2021 - 2022

17. Uluslararası Kar Film Festivali

Project Supported by Higher Education Institutions

ATİLGAN S. S. (Executive), ÜN H., BAYRAKTAR R., SÜMER D., CANDAR S., YILDIZ H. N., et al.

Tasks In Event Organizations

Ocak 2024

Ocak 2024

Algoritmik Gazetecilik ve Gazeteciliğin Geleceği II

Workshop Organization

Candar S., Karaoğlu G.
Erzurum, Turkey

Aralık 2023

Aralık 2023

Halkla İlişkiler Eğitimi - II Çalıştayı

Workshop Organization

Candar S.
Erzurum, Turkey

Aralık 2023

Aralık 2023

Kriz Yönetiminde Halkla İlişkilerin Rolü Çalıştayı

Workshop Organization

Candar S., DEĞİRMENCİ F.
Erzurum, Turkey

Aralık 2023

Aralık 2023

Turizm İletişiminde Teorik Yaklaşımlar Çalıştayı

Workshop Organization

Candar S.
Erzurum, Turkey

Aralık 2023

Aralık 2023

Sağlık İletişimi Çalıştayı

Workshop Organization

Candar S., Göl E., Akbulut E., Küçük Durur E., DEĞİRMENCİ F.
Erzurum, Turkey

Mayıs 2023

Mayıs 2023

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Mezuniyet Töreni (2023)

Social Activities

Candar S., Göl E.
Erzurum, Turkey

Mayıs 2023

Mayıs 2023

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 2023 Mezuniyet Töreni Çekimleri

Social Activities

Candar S.
Erzurum, Turkey

Şubat 2023

Şubat 2023

Toplumsal Duyarlılık Projeleri İç Paydaş Buluşmaları Çalıştayı -I

Workshop Organization

Candar S.
Erzurum, Turkey

Mayıs 2021

Mayıs 2021

Public Relations Training Workshop

Workshop Organization

Değirmenci F., Akbulut E., Okumuş M., Ün H., Yıldız H. N., Candar S., et al.
Erzurum, Turkey


Jury Memberships

December-2022

December 2022

Competition

18. Uluslararası Kar Film Festivali Jüri Üyesi - Atatürk Üniversitesi

December-2021

December 2021

Competition

17. Uluslararası Kar Film Festivali, Kamu Spotu Dalı - Atatürk Üniversitesi

Visual Activities

2022 - 2022

2022 - 2022

Akademik Bakış

Radio Program

Candar S.