Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2017 - Continues Assistant Professor

  Ataturk University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

Managerial Experience

 • 2021 - Continues Kurul Üyeliği

  Ataturk University, Adalet Meslek Yüksekokulu, Hukuk

 • 2021 - Continues APSİS Değerlendirme Kurulu Üyeliği

  Ataturk University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

 • 2021 - 2021 Yıllık Sisteme Geçiş Komisyonu Başkanı

  Ataturk University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

Courses

 • Postgraduate Suç Örgütleri

 • Postgraduate Suça Teşebbüs

 • Undergraduate Kabahatler Hukuku

 • Undergraduate Suç Örgütleri

 • Undergraduate Bilişim Suçları

 • Postgraduate Suç Örgütleri

 • Undergraduate

 • Undergraduate İnfaz Hukuku

 • Undergraduate Ceza Muhakemesi Hukuku II

 • Postgraduate

 • Undergraduate

 • Undergraduate KRİMİNOLOJİ

 • Postgraduate SUÇA TEŞEBBÜS

 • Postgraduate FAİLLİK VE SUÇA İŞTİRAK

 • Undergraduate CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

 • Undergraduate Bilişim Ceza Hukuku

 • Undergraduate Ceza Muhakemesi Hukuku I

 • Undergraduate

 • Undergraduate Bilişim Ceza Hukuku

 • Postgraduate SUÇ ÖRGÜTLERİ

 • Postgraduate

 • Undergraduate EKONOMİK SUÇLAR

 • Undergraduate KABAHATLER HUKUKU