Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2018 - Continues Assistant Professor

    Ataturk University, Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri

Courses

  • Postgraduate Vücut Sıvılarının Biyokimyası

  • Undergraduate Biyokimya II