Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Protective effects of zingerone on cisplatin-induced nephrotoxicity in female rats

Environmental Science and Pollution Research, vol.26, pp.22562-22574, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Ameliorating Effects of Rutin on Nephrotoxicity Caused by Cisplatin in Rats

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, vol.34, no.3, pp.147-151, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Effects of Chrysin Against Isoniazid-Induced Lung Injury in Rats

Kocatepe Veterinary Journal, vol.13, no.2, pp.161-171, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Ameliorating Effects of Rutin on Nephrotoxicity Caused byCisplatin in Rats

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, vol.34, no.3, pp.147-151, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ratlarda Kadmiyum Kaynaklı Mide Toksisitesine Karşı Karvakrol’un Etkileri

Türk Doğa ve Fen Dergisi, vol.9, no.1, pp.12-18, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Antioxidant Potential of Ferulic Acid on the Freezability of Bull Semen

Open Access Journal of Veterinary Science Research, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Naringin’ in Erkek Ratlarda Methotrexate İndüklü Testis Apoptosisi ve otofajisi Üzerine Oksidatif Stresi Azaltmak Yoluyla Koruyucu Etkisi

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, vol.32, no.3, pp.179-183, 2018 (National Refreed University Journal)

Ratlarda Methotrexate Kaynaklı Karaciğer Toksisitesine Karşı Silymarin ve Naringin’in Yararlı Etkileri

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, vol.12, no.2, pp.167-177, 2017 (Other Refereed National Journals) identifier

Ratlarda Methotrexate Kaynaklı Karaciğer Toksisitesine Karşı Silymarin ve Naringin’in Yararlı Etkileri

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, vol.12, no.2, pp.167-177, 2016 (National Refreed University Journal)

Ratlarda Methotrexate Kaynaklı Karaciğer Toksisitesine Karşı Silymarin ve Naringin’in Yararlı Etkileri

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, vol.12, no.2, pp.167-177, 2016 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ratlarda İndometazin İle Oluşturulan Mide Ülseri Üzerine Chrysin’in Etkilerinin Araştırılması

International Eurasian Conference on Biotechnology and Biochemistry, Ankara, Turkey, 16 - 18 December 2020, pp.512-520 Creative Commons License

Ratlarda İfosfamid Kaynaklı Kalp Hasarı Üzerine Morin’in Etkilerinin Araştırılması

INSAC Natural and HealthSiences, Konya, Turkey, 22 - 23 May 2020, pp.291-292 Creative Commons License

OKSALİPLATİN KAYNAKLI TESTİS HASARI ÜZERİNE LİKOPENİN KORUYUCU ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

1. ULUSLARARASI GAP GIDA, TARIM VE VETERİNER BİLİMLERİ KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 29 November - 01 December 2019, pp.415-423

Anti-Inflammatory and Anti-apoptotic Effects of Zingerone on Vancomycin-Induced Nephrotoxicity in Rats

1st International Veterinary Biochemistry and Clinical Biochemistry Congress, Hatay, Turkey, 12 - 15 April 2018, pp.3

Zingeron’un sisplatin kaynaklı nefrotoksisite üzerindeki koruyucu etkileri

U L U S L A R A R A S I G I D A ,T A R I M V E H A Y V A N C I L I K K O N G R E S İ, Gaziantep, Turkey, 19 - 22 September 2019

ZİNGERON’UN SİSPLATİN KAYNAKLI NEFROTOKSİSİTEÜZERİNDEKİ KORUYUCU ETKİLERİ

ULUSLARARASIGIDA, TARIM veHAYVANCILIK KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 19 - 22 September 2019, pp.54-55

Protective effects of hesperidin against sodium arsenate-ınducedkidney toxicity

7th INTERNATIONAL MOLECULAR BIOLOGY and BIOTECHNOLOGY CONGRESS, Konya, Turkey, 25 - 27 April 2018

Sodyum Arsenat ile İndüklenen Karaciğer Toksisitesine Karşı Hesperidin’in Koruruyu Etkileri

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Turkey, 26 - 27 April 2018

Protective effects of hesperidin against sodium arsenate-induced kidney toxicity.

7th International Congress on Molecular Biology and Biotechnology, Konya, Turkey, 25 - 27 April 2018, pp.1

Neuroprotective effect of morin on rats exposed to doxorubicin.

7th International Congress on Molecular Biology and Biotechnology, 25 - 27 April 2018

Protective effects of hesperidin against sodium arsenate-induced kidney toxicity.

7th International Congress on Molecular Biology and Biotechnology, Konya, Turkey, 25 - 27 April 2018, pp.1

Ratlarda Doksorubisinin Oluşturduğu Kardiyotoksisiteye Karşı Morinin Koruyucu Etkisi

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Turkey, 26 - 27 April 2018

Ameliorative Effect of Naringin on Cyclophosphamide-Induced Hepatotoxicity in Wistar Rats

1st INTERNATIONAL VETERINARY BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY CONGRESS, Hatay, Turkey, 12 - 15 April 2018

Ameliorative Effect of Naringin on Cyclophosphamide-induced Hepatotoxicity

Ameliorative Effect of Naringin on Cyclophosphamide-induced Hepatotoxicity. 1st International Veterinary Biochemistry and Clinical Biochemistry Congress, Hatay, Turkey, 12 - 15 April 2018, pp.1-2

Ameliorative Effects of Zingerone Against Cisplatin-Induced Ovarian Toxicity in Female Rats

VI. NATIONAL I. INTERNATIONAL CONGRESSOF TURKISH SOCIETY OF VETERINARYGYNAECOLOGY, Antalya, Turkey, 12 - 15 October 2017

Ratlarda methotrexate kaynaklı karaciğer toksisitesine karşı silymarin ve naringin in yararlı etkileri

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ (ATAVET) I. ULUSLARARASI KATILIMLI ÖĞRENCİ KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 18 - 20 October 2017

Investigation of the effects of hesperidin and chrysin onrenal injury induced by colistin in rats

I. International Turkish Veterinary InternalMedicine Congress, Antalya, Turkey, 10 - 13 October 2017