Eğitim Bilgileri


Yabancı Diller


Sertifika, Kurs ve Eğitimler


Yaptığı Tezler


Araştırma Alanları


Tarımsal Bilimler, Ziraat, Tarla Bitkileri, Tahıl Yetiştiriciliği ve Islahı

Akademik Unvanlar / Görevler


SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler


Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler


Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar


Desteklenen Projeler


Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri


Atıflar