Eğitim Bilgileri

Doktora, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye 2007 - 2013

Yabancı Diller

İngilizce, C2 Ustalık

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Bilim, Teknoloji ve Toplum

Akademik Unvanlar / Görevler

Doç.Dr., Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Yazılım Mühendisliği, 2023 - Devam Ediyor
Dr.Öğr.Üyesi, Atatürk Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri, 2013 - 2023
Araştırma Görevlisi, Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim fen ve matematik alanları, 2007 - 2014

Akademik İdari Deneyim

Yandal/Ciftanadal Bölüm Kurulu Üyesi, Atatürk Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri, 2022 - Devam Ediyor
Kudakaf 2023 Yürütme Kurulu Üyesi, Atatürk Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri, 2022 - Devam Ediyor
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Rektörlük, Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi, 2022 - Devam Ediyor
Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Rektörlük, Oryantasyon Dersi çalışma Grubu, 2021 - Devam Ediyor
Yönerge Komisyonu Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Rektörlük, İşyeri Disiplin Yönergesi, 2021 - Devam Ediyor
Üniversite Seçmeli ve Ortak Zorunlu Dersler Komisyon Üyesi, Atatürk Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri, 2021 - Devam Ediyor
Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Rektörlük, Pandemi Sonrası Uzaktan Eğitim Koordinasyon Komisyonu, 2021 - Devam Ediyor
Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Rektörlük, Uzaktan Eğitim Koordinasyon Komisyonu, 2021 - Devam Ediyor
Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Rektörlük, Üniversite Seçmeli ve Ortak Zorunlu Dersler Komisyonu, 2021 - Devam Ediyor
Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Rektörlük, Atatürk Üniversitesi Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 2021 - Devam Ediyor
Bölüm Başkan Yardımcısı, Atatürk Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri, 2021 - Devam Ediyor
Merkez Müdür Yardımcısı, Atatürk Üniversitesi, 2020 - Devam Ediyor
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Rektörlük, Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2020 - Devam Ediyor
Ulusal Siber Olaylarla Mücadele Ekibi Üyesi, Atatürk Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri, 2020 - Devam Ediyor
Anabilim Dalı Akademik Kurul Üyesi, Atatürk Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri, 2020 - Devam Ediyor
Merkez Müdür Yardımcısı, Atatürk Üniversitesi, 2014 - 2019

Verdiği Dersler

Bilgi Sistemleri Proje Geliştirme, Lisans, 2023 - 2024, 2022 - 2023, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020
Mobil Programlama, Lisans, 2023 - 2024, 2022 - 2023, 2021 - 2022, 2019 - 2020, 2018 - 2019, 2017 - 2018
Nesne Tabanlı Programlama, Lisans, 2023 - 2024, 2022 - 2023, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020, 2018 - 2019, 2017 - 2018, 2016 - 2017, 2015 - 2016, 2014 - 2015
Nesne Tabanlı Programlama, Lisans, 2023 - 2024, 2022 - 2023, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020, 2018 - 2019, 2017 - 2018, 2016 - 2017, 2015 - 2016, 2014 - 2015
Mobil Programlama, Lisans, 2023 - 2024, 2022 - 2023, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020, 2018 - 2019, 2017 - 2018
Görsel Programlama, Lisans, 2022 - 2023, 2021 - 2022, 2019 - 2020, 2018 - 2019, 2017 - 2018, 2016 - 2017, 2015 - 2016, 2014 - 2015
Uzmanlık ALAN, Yüksek Lisans, 2022 - 2023, 2021 - 2022
İnternet ve Web Programlama, Lisans, 2023 - 2024, 2022 - 2023, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020, 2018 - 2019, 2017 - 2018, 2016 - 2017, 2015 - 2016, 2014 - 2015
Bilgi Sistemleri Proje Geliştirme, Lisans, 2022 - 2023, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020, 2018 - 2019, 2017 - 2018, 2016 - 2017
Görsel Programlama, Lisans, 2023 - 2024, 2022 - 2023, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020, 2018 - 2019, 2017 - 2018, 2016 - 2017, 2015 - 2016, 2014 - 2015
Siber GÜvenlik, Lisans, 2023 - 2024
Danışmanlık, Yüksek Lisans, 2022 - 2023, 2021 - 2022
Internet ve Web Programlama, Lisans, 2022 - 2023, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020, 2018 - 2019, 2017 - 2018, 2016 - 2017, 2015 - 2016, 2014 - 2015
Sistem Güvenliği, Lisans, 2021 - 2022, 2019 - 2020
Siber Güvenlik, Yüksek Lisans, 2020 - 2021, 2019 - 2020, 2018 - 2019, 2017 - 2018, 2016 - 2017, 2015 - 2016, 2014 - 2015
Sistem Güvenliği, Lisans, 2019 - 2020
Ofis Otomasyon Sistemleri, Lisans, 2013 - 2014
Ofis Otomasyon Sistemleri, Lisans, 2013 - 2014
Temel Bilgi Teknolojileri, Lisans, 2013 - 2014
Temel Bilgi Teknolojileri, Lisans, 2013 - 2014

Yönetilen Tezler

Aydın S., Derin Öğrenme ile Metin Özetleme, Doktora, N.ALIPOUR(Öğrenci), 2022
Aydın S., İşletmelerde Karar Destek Sistemlerinin Faydalarına Yönelik Meta-analiz Çalışması, Yüksek Lisans, L.ÇOBAN(Öğrenci), 2022
Aydın S., Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Lisans Öğrencilerinin Açık Veri Hakkındaki Tutum ve Görüşlerinin İncelenmesi: Atatürk Üniversitesi Örneği, Yüksek Lisans, S.TARHAN(Öğrenci), 2022
Aydın S., Üniversite Bilgi Yönetim Sistemleri Veri Tabanlarının Konsolide edilerek İş Analitiği ve Öğrenme Analitiği Uygulamalarının Geliştirilmesi ve Üniversiteye Katkılarının Araştırılması, Doktora, Y.BAYOĞLU(Öğrenci), 2021
Aydın S., Bireylerin Finansal Okuryazarlık Düzeyinin, Kripto Para İşlemlerindeki Güvenlik Algılarına Yönelik Etkilerinin İncelenmesi, Doktora, A.ÖZDEMİR(Öğrenci), 2021
Aydın S., Uzaktan eğitim öğrenme yönetim sisteminin geliştirilmesi ve kullanılabilirlik analizi, Yüksek Lisans, M.YUSUF(Öğrenci), 2021
Aydın S., Büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde servis odaklı mimari kullanarak ortak veri tabanı oluşturma: Atatürk Üniversitesi örneği, Yüksek Lisans, G.TUTAR(Öğrenci), 2019
Aydın S., Lisansüstü eğitimde dijital süreç yönetim sisteminin kullanımı ve kabulünün incelenmesi: Atatürk Üniversitesi örneği, Yüksek Lisans, S.KURNAZ(Öğrenci), 2019
Aydın S., Bilgisayar ağlarında makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak izinsiz giriş tespiti, Yüksek Lisans, M.AHANPANJEH(Öğrenci), 2018
Aydın S., Dijital imza sisteminin kullanımında etkili olan faktörlerin Teknoloji Kabul Modeli ile incelenmesi, Yüksek Lisans, N.ALIPOUR(Öğrenci), 2017

Jüri Üyelikleri

Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Atatürk Üniversitesi, Aralık, 2021

Tasarladığı Dersler

Demiral Üzan M., Yıldırım B., Kurşun E., Üzan E., Aydın S., Haşıloğlu M. F., Oryantaston Açık Dersi, Lisans, 2022 - 2023
Aydın S., Mobil Programlama, Lisans, 2019 - 2020

Verdiği Kurs ve Eğitimler

Aydın S., USANMAZ B., Siber Güvenlik, 2019 - 2019

Araştırma Altyapısı Bilgileri

Aydın S., GPU Tabanlı Yüksek Başarımlı Hesaplama Sistemi Kurulması, Aralık 2021

Eğitim Altyapısı Bilgileri

Aydın S., Canlı Ders Sistemi, Ocak 2021
Aydın S., Ders Bilgi Sistemi, Ocak 2014

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

ÖZKAL EMİNOĞLU D., AYDIN S., ÖZKAL F. M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Yapay Zeka ile Periodontal Sağlığın Tespiti, 2022 - Devam Ediyor
ORAL E. A., SÖNMEZ E., AYDIN S., MAVİ A., BALTA V., ERTUĞRUL M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, SiC Diyotun Sıvı Lehim Kullanılarak Paketlenmesi, 2020 - 2023
KABAKUŞ A. K., ERDEN O., BAYOĞLU Y., KENANOĞLU Y. S., YAVUZARSLAN E. C., ORAL E. A., ÖMEROĞLU A. N., BAŞCI M. B., MOHAMMED H. M. A., KARACALI T., et al., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Uygulamaları için Merkezi İşlem Birim CPU Tabanlı Yüksek Başarımlı Hesaplama Sistemi Gerçeklemesi, 2021 - 2022
AYDIN S., BAŞCI M. B., YAVUZASLAN E. C., ERDEN O., ÖZBEK İ. Y., KABAKUŞ A. K., KARACALI T., ORAL E. A., YAVUZASLAN E. C., TUTAR G., et al., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Genel Amaçlı GPU Programlama veya Hesaplama Sistemi Tasarımı ve Çoklu Görevlerde Performans Analizlerinin Yapılması, 2021 - 2022
NADAROĞLU H., HACIMÜFTÜOĞLU A., DAŞ E., BAYRAKÇEKEN YURTCAN A., BARIŞ Ö., GÜR E., ÇOMAKLI Ö., KARAKAN M., ERTUĞRUL M., EFEOĞLU H., et al., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, World Congress on Applied Nanotechnology 2021, 2021 - 2022
KABAKUŞ A. K., AVCİ S. B., TUTAR G., BAŞCI M. B., AYDIN S., BAYOĞLU Y., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİNDE YER ALAN LİSANSÜSTÜ SINIFLARIN VE BİLGİSAYAR LABORATUVARLARIN MODERNİZE EDİLMESİ, 2019 - 2020
KAYA M. D., KARACALI T., USANMAZ B., AYDIN S., KABAKUŞ A. K., TUTAR G., AYDIN M., AKPINAR M. N., YAVUZ Ö. Ç., ÖZPOLAT Ö. F., et al., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, IOT TEKNOLOJİSİ KULLANILARAK GELİŞTİRİLECEK KABLOSUZ AĞ YAYIM CİHAZI İLE ÖĞRENCİ DEVAMLILIK DURUMLARININ ANALİZİ, 2016 - 2017
YILMAZ M., AYDIN S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, ELEKTROKİMYASAL DEPOLAMA YÖNTEMİ İLE ELDE EDİLEN CO, MN, SE, Lİ,V KATKILI ZNO İNCE FİLMLERİN ELEKTRİKSEL VE OPTİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI, 2013 - 2015
DİLBER R., AYDIN S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, ZNO, SNO2 VE TİO2 NANO YAPILARIN ÜRETİMİ VE BOYA İLE DUYARLAŞTIRILMIŞ GÜNEŞ PİLLERİNDE KULLANILMASI, 2013 - 2015
DİLBER R., AYDIN S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, ELEKTROKİMYASAL DEPOLAMA YÖNTEMİ İLE ESNEK İNCE FİLM CDTE/CDS GÜNEŞ PİLİ ÜRETİMİ, 2012 - 2014
ERTUĞRUL M., AYDIN S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER İÇİN LABVİEW İLE BİLGİSAYARLI ÖLÇME TEKNİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ, 2012 - 2013
KARAMAN İ., AYDIN S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, CDS/CU(IN,GA)SE2 GÜNEŞ PİLİ ÜRETİMİ, 2012 - 2013
TURGUT Ü., AYDIN S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, ATMALI LAZER DEPOLAMA (PLD) İLE İNCE FİLM CDTE/CDS GÜNEŞ PİLİ ÜRETİLMESİ, 2011 - 2013
ERTUĞRUL M., AYDIN S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, SPİNTRONİK UYGULAMALAR İÇİN BİFEO3 İNCE FİLM YAPILAR, 2011 - 2012
ERTUĞRUL M., AYDIN S., İSKENDEROĞLU D., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, GAZ SENSÖRÜ OLARAK IN2O3 METAL OKSİT NANO YAPILARIN ÜRETİLMEASİ VE KARAKTERİZASYONU., 2010 - 2012
TURGUT Ü., AYDIN S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, FİZİK LABORATUVARININ MODERNİZASYONU VE AKTİF ÖĞRENME YAKLAŞIMINA UYGUN OLARAK FİZİK 1 VE FİZİK 2 KONUŞLARIYLA İLİŞKİLİ DENEYLERİN TASARLANMASI, 2010 - 2011
SÖNMEZ E., AYDIN S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, YAPAY ÇİVİLEME MERKEZLERİ YARDIMIYLA MAGNETİK ALAN ALTINDA NBCO DA KRİTİK ALAN VE AKIMIN ARTIRILMASI., 2010 - 2011

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

Türkiye Bilişim Derneği, Yürütme Kurulu Üyesi, 2014 - Devam Ediyor , Türkiye

Metrikler

Ödüller

Aydın S., En iyi Bilimsel Araştırma Projesi Ödülü, Atatürk Üniversitesi, Haziran 2016

Tanıtım ve Temsil Faaliyetleri

Kurumsal Temsil, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye, Ankara, 2022 - 2022

Akademi Dışı Deneyim

Küçükoğlu Gıda San. Tic. Ltd. Şti.
Netline Bilgisayar Network Yazılım Tel.Tic. San.Ltd.Şti.