Education Information

Education Information

 • 2016 - Continues Doctorate

  Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ad, Turkey

 • 2013 - 2016 Postgraduate

  Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ad, Turkey

 • 2008 - 2012 Undergraduate

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, Turkey

Dissertations

 • 2016 Postgraduate

  Sıçanlarda Penisilin İle Oluşturulmuş Epileptiform Aktivite Üzerine Usnik Asidin Etkisi

  Duzce University, Faculty Of Medıcıne, Department Of Basıc Medıcal Scıences

Foreign Languages

 • C1 Advanced English