Education Information

Doctorate, Middle East Technical University, Fen Bilimleri, Biyoteknoloji, Turkey 2002 - 2012
Undergraduate, Ankara University, Fen Bilimleri, Biyoloji, Turkey 1998 - 2002

Foreign Languages

English, C1 Advanced

Certificates, Courses and Trainings

Education Management and Planning, Lisansüstü Akademik Danışmanlık Eğitimi, Atatürk Üniversitesi, 2021

Dissertations

Doctorate, Aspergillus fumigatus ?lfa-Galaktosidazının Aspergillus sojae’de Heterolog Üretimi, Karakterizasyonu ve Üretiminin Optimizasyonu , Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Emstitüsü, Biyoteknoloji, 2012

Research Areas

Life Sciences, Biotechnology, Industrial Biotechnology, Microbial Biotechnology, Microbiology, Bacteriology, Mycology, Molecular Biology and Genetics, Natural Sciences

Academic Titles / Tasks

Associate Professor, Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2023 - Continues
Assistant Professor, Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2018 - 2023
Research Assistant, Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2013 - 2018
Research Assistant, Middle East Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, Biotechnology, 2002 - 2013
Research Assistant, University of Manchester, 2009 - 2010

Academic and Administrative Experience

Erasmus Program Institutional Coordinator, Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2022 - Continues

Courses

Genel Biyoloji, Undergraduate, 2022 - 2023
Prokaryot Metabolizması, Undergraduate, 2022 - 2023
Funguslarla biyoteknolojik uygulamalar, Postgraduate, 2022 - 2023
BİYOTEKNOLOJİK YÖNTEMLER, Postgraduate, 2021 - 2022
Temel Biyoloji, Undergraduate, 2021 - 2022, 2018 - 2019
Temel Biyoloji, Undergraduate, 2021 - 2022, 2018 - 2019
Bitki Fizyolojisi Laboratuvarı, Undergraduate, 2022 - 2023
Genel Biyoloji, Undergraduate, 2022 - 2023, 2020 - 2021
BİYOTEKNOLOJİK YÖNTEMLER, Postgraduate, 2022 - 2023
Ekoloji Laboratuvarı, Undergraduate, 2020 - 2021
BAKTERİ METABOLİZMASI, Postgraduate, 2020 - 2021
Bakteriyoloji, Undergraduate, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020
Prokaryot Genetiği, Undergraduate, 2019 - 2020
Bakteri Metabolizması, Postgraduate, 2019 - 2020
BİYOTEKNOLOJİK YÖNTEMLER, Postgraduate, 2020 - 2021
Bakteriyoloji, Undergraduate, 2019 - 2020

Advising Theses

Gürkök S., Özdal M., PATATES KABUKLARINDAN İZOLE EDİLEN PRİESTİA MEGATERİUM SFA İLE AMİLAZ ÜRETİMİNİN İSTATİSTİKSEL OPTİMİZASYONU, AMİLAZIN KARAKTERİZASYONU VE DETERJAN ENDÜSTRİSİ İLE NANOPARTİKÜL SENTEZİNDE POTANSİYEL UYGULAMALARI, Postgraduate, F.AKBAŞ(Student), 2024
Gürkök S., Van Gölü'nden izole edilen bacillus pumilus VLC7 ile selülaz üretimi, üretim koşullarının optimizasyonu, selülazın saflaştırılması, karakterizasyonu ve biyoteknolojik uygulamaları, Postgraduate, A.AYŞE(Student), 2023
Gürkök S., Exiguobacterium alkaliphilum VLP1 tarafından üretilen alkali proteaz enziminin, saflaştırılması, karakterizasyonu ve biyoteknolojik uygulamaları, Postgraduate, A.HEMŞİNLİ(Student), 2022
Görmez A., Gürkök S., Stenotrophomonas maltophilia'dan kitinaz enziminin saflaştırılması, karakterizasyonu ve biyoteknolojik uygulamaları, Postgraduate, Ç.AKTAŞ(Student), 2021

Jury Memberships

Post Graduate, Post Graduate, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, January, 2024
Post Graduate, Post Graduate, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, August, 2023
Post Graduate, Post Graduate, Akdeniz Üniversitesi, June, 2023
Post Graduate, Post Graduate, Akdeniz Üniversitesi, June, 2023
PhD Thesis Monitoring Committee Member, PhD Thesis Monitoring Committee Member, Atatürk Üniversitesi, April, 2023
Doctoral Examination, Doctoral Examination, Atatürk Üniversitesi, April, 2023
Post Graduate, Post Graduate, Atatürk Üniversitesi, January, 2023
Post Graduate, Post Graduate, Kocaeli Üniversitesi, December, 2022
Post Graduate, Post Graduate, Kocaeli Üniversitesi, June, 2021
Post Graduate, Post Graduate, Erzurum Teknik Üniversitesi, February, 2021
Doctoral Examination, Doctoral Examination, Kocaeli Üniversitesi, January, 2021
Post Graduate, Post Graduate, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, July, 2019

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

GÜRKÖK S., ÖZDAL M., AKBAŞ F., Project Supported by Higher Education Institutions, Patates Kabuklarından İzole Edilen Priestia megaterium SFA ile Amilaz Üretiminin İstatistiksel Optimizasyonu: Amilazın Karakterizasyonu ve Deterjan Endüstrisi ile Nanopartikül Sentezinde Potansiyel Uygulamaları, 2023 - 2024
GÜRKÖK S., YILMAZ A. A., Project Supported by Higher Education Institutions, Van Gölü’nden izole edilen Bacillus pumilus VLC7 ile selülaz üretimi, üretim koşullarının optimizasyonu, selülazın saflaştırılması, karakterizasyonu ve biyoteknolojik uygulamaları, 2022 - 2023
Karadayı M., Gürkök S., Karadayı G., Güllüce M., TUBITAK Project, Horseshoe Adası’ndaki Kriyokonit Habitatlarının Mikrobiyal Biyoçeşitliliğinin Kültürden Bağımsız (Metagenomik) Yaklaşımlarla Araştırılması ve Biyoteknolojik Öneme Sahip İzolatların Kültüre Bağımlı Yöntemlerle Elde Edilmesi, 2021 - 2023
Güllüce M., Gürkök S., Karadayı G., Karadayı M., TUBITAK Project, Horseshoe Adasındaki Kriyokonit Habitatlarının Mikrobiyal Biyoçeşitliliğinin Kültürden Bağımsız (Metagenomik) Yaklaşımlarla Araştırılması ve Biyoteknolojik Öneme Sahip İzolatların Kültüre Bağımlı Yöntemlerle Elde Edilmesi., 2021 - 2023
Güllüce M., Karadayı M., Karadayı G., Gürkök S., TUBITAK Project, Horseshoe Adasındaki Kriyokonit Habitatlarının Mikrobiyal Biyoçeşitliliğinin Kültürden Bağımsız (Metagenomik) Yaklaşımlarla Araştırılması ve Biyoteknolojik Öneme Sahip İzolatların Kültüre Bağımlı Yöntemlerle Elde Edilmesi, 2021 - 2023
Gürkök S., Project Supported by Higher Education Institutions, Kanatlı ve patili dostlarımızı unutmayalım, 2021 - 2022
Gürkök S., Project Supported by Higher Education Institutions, Sağlığımızı korumak ellerimizde, 2021 - 2022
Gürkök S., Görmez A., Project Supported by Higher Education Institutions, Kitinaz Enziminin Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Biyoteknolojik Uygulamaları, 2019 - 2021
GÜRKÖK S., KALIN G., GÜNDOĞAN S., ÇÖĞENDER M., Project Supported by Higher Education Institutions, Hayallerimin Anahtarı Kitap, 2019 - 2020
GÜRKÖK S., NOHUTÇU A., DEMİRKOL K., ÇELİK R., DELİGÖZ T., DOĞAN Y., Project Supported by Higher Education Institutions, Sulamada Vahşete Son, 2019 - 2020
GÜRKÖK S., ÖZDAL M., Project Supported by Higher Education Institutions, Lipaz üreten bakterilerin izolasyonu, enzimin saflaştırılması, karakterizasyonu ve deterjan sektöründe kullanım olanaklarının araştırılması, 2017 - 2020
İNCEKARA Ü., AKSAKAL Ö., KAYA Y., GÜRKÖK S., Project Supported by Higher Education Institutions, Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumu ATA Araştırma Olanaklarının Geliştirilmesi, 2017 - 2018
Gürkök S., Görmez A., Project Supported by Higher Education Institutions, Kitinaz üreten bakterilerin izolasyonu moleküler karakterizasyonu ve biyoteknolojik uygulamaları, 2013 - 2016
Gürkök S., Erdal S., Efe D., Project Supported by Higher Education Institutions, Mersin Dere ve Metin Manyezit Madenlerinden elde edilen karbonatlı bileşikleri çözme yeteneğindeki mikroorganizmaların tanılanması manyezit zenginleştirme potansiyellerinin araştırılması ve zenginleştirme potansiyeline sahip olan mikroorganizmalar için T, 2014 - 2015
ERDAL S., GÜRKÖK S., Project Supported by Higher Education Institutions, MERSİN DERE VE METİN MANYEZİT MADENLERİNDEN ELDE EDİLEN KARBONATLI BİLEŞİKLERİ ÇÖZME YETENEĞİNDEKİ MİKROORGANİZMALARIN TANILANMASI, MANYEZİT ZENGİNLEŞTİRME POTANSİYELLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE ZENGİNLEŞTİRME POTANSİYELİNE SAHİP OLAN MİKROORGANİZMALAR İÇİN T, 2014 - 2015
GÜRKÖK S., CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, Heterologous expression of alpha-galactosidase from Aspergillus fumigatus in Aspergillus sojae and the influence of the osmotic stress, 2004 - 2012

Activities in Scientific Journals

Anatolian Journal of Biology, Committee Member, 2019 - Continues
Fungal Genomics & Biology, Committee Member, 2014 - Continues

Scientific Refereeing

PEERJ, SCI Journal, November 2023
PROTEIN EXPRESSION AND PURIFICATION, SCI Journal, November 2023
SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES, Journal Indexed in ESCI, November 2023
FUNGAL GENETICS AND BIOLOGY, SCI Journal, November 2023
PROTEIN EXPRESSION AND PURIFICATION, SCI Journal, September 2023
OPEN CHEMISTRY, SCI Journal, September 2023
Journal Of the Institute Of Science and Technology, Other Indexed Journal, May 2023
3 Biotech, SCI Journal, February 2023
CURRENT MICROBIOLOGY, SCI Journal, February 2023
CELL BIOLOGY INTERNATIONAL, SCI Journal, December 2022
CURRENT MICROBIOLOGY, SCI Journal, October 2022
CURRENT MICROBIOLOGY, SCI Journal, September 2022
TUBITAK Project, 2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Ataturk University, Turkey, September 2022
TUBITAK Project, 2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Ataturk University, Turkey, March 2022
FRONTIERS IN BIOENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY, SCI Journal, February 2022
CURRENT MICROBIOLOGY, SCI Journal, October 2021
TUBITAK Project, 2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Ataturk University, Turkey, October 2021
Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Other Indexed Journal, August 2021
TUBITAK Project, 2209-B - Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Ataturk University, Turkey, August 2021
CURRENT MICROBIOLOGY, SCI Journal, June 2021
TUBITAK Project, 2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Ataturk University, Turkey, March 2021
TUBITAK Project, 2209-B - Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Ataturk University, Turkey, January 2021
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, National Scientific Refreed Journal, December 2020
Project Supported by Higher Education Institutions, BAP Research Project, Akdeniz University, Turkey, December 2020
Project Supported by Higher Education Institutions, BAP Research Project, Akdeniz University, Turkey, December 2020
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, National Scientific Refreed Journal, October 2020
TUBITAK Project, 1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Ataturk University, Turkey, September 2020
Annals of the Brazilian Academy of Science, Other journals, July 2020
JOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY, Journal Indexed in SCI-E, June 2020
AVRUPA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, National Scientific Refreed Journal, June 2020
TUBITAK Project, 2209-B - Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Ataturk University, Turkey, April 2020
TUBITAK Project, 2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Ataturk University, Turkey, February 2020
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, National Scientific Refreed Journal, January 2020
TUBITAK Project, 2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Ataturk University, Turkey, January 2020
GEOMICROBIOLOGY JOURNAL, Journal Indexed in SCI-E, December 2019
TUBITAK Project, 2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Ataturk University, Turkey, December 2019
INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL CHEMISTRY, National Scientific Refreed Journal, October 2019
MICROBIAL CELL FACTORIES, Journal Indexed in SCI-E, August 2019
MICROBIAL CELL FACTORIES, SCI Journal, August 2019
TUBITAK Project, 2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Ataturk University, Turkey, March 2019
Brazilian Journal of Chemical Engineering, Other Indexed Journal, August 2018
Global Journal of Medical and Clinical Case Reports, Other Indexed Journal, August 2018
Nutrition and Food Technology, Other Indexed Journal, July 2018
JSM Microbiology, Other Indexed Journal, August 2017
JSM Microbiology, Other Indexed Journal, June 2017
World Research Journal of Agricultural Sciences, Other Indexed Journal, June 2017
International Journal of Agricultural Policy and Research, Other Indexed Journal, June 2017
Geomicrobiology Journal , SCI Journal, January 2016
Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences , National Scientific Refreed Journal, January 2015
Brazilian Journal of Microbiology , Other Indexed Journal, January 2013
British Microbiology Research Journal, Other Indexed Journal, January 2013
CRITICAL REVIEWS IN BIOTECHNOLOGY, Journal Indexed in SCI-E, January 2012
African Journal of Biotechnology , Other Indexed Journal, January 2011

Metrics

Congress and Symposium Activities

7th International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS 2024), Session Moderator, Antalya, Turkey, 2024
7th International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS 2024), Session Moderator, Antalya, Turkey, 2024
World Congress on Applied Nanotechnology, Attendee, Erzurum, Turkey, 2021
International Conference on Advances in Natural and Applied Science, Attendee, Ağrı, Turkey, 2019
International Symposium on Applied Sciences and Engineering , Attendee, Erzurum, Turkey, 2018
International Congress on Molecular Biology and Biotechnology , Attendee, Afyonkarahisar, Turkey, 2017
International Conference of Advances in Natural and Applied Sciences, Attendee, Antalya, Turkey, 2017
International Conference on Biological Sciences, Attendee, Konya, Turkey, 2016
International Conference of Advances in Natural and Applied Sciences, Attendee, Antalya, Turkey, 2016
Ulusal Mikoloji Günleri, Attendee, Erzurum, Turkey, 2014
International Symposium on Biotechnology: Developments and Trends, Attendee, Ankara, Turkey, 2009
Congress of European Microbiologists (FEMS 2009) on the theme, "Microbes and Man-interdependence and future challenges", Attendee, Göteborg, Sweden, 2009
International Enzyme Engineering Symposium, Attendee, Aydın, Turkey, 2008
XII. International Congress of Mycology, Attendee, Turkey, 2008
X. Türk Gıda Kongresi, Attendee, Erzurum, Turkey, 2008
AR-GE Konferansı, Attendee, Ankara, Turkey, 2008
XV. Biyoteknoloji Konferansı, Attendee, Antalya, Turkey, 2007
3rd European Federation of Biotechnology Conference on Physiology of Yeasts and Filamentous Fungi, Attendee, Helsinki, Finland, 2007
International Symposium on Microbial Adaptation to Stress and Environment, Attendee, Frankfurt, Germany, 2007
XIV. Biotechnology Konferansı, Attendee, Eskişehir, Turkey, 2005