Eğitim Bilgileri

Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri, Biyoteknoloji, Türkiye 2002 - 2012
Lisans, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri, Biyoloji, Türkiye 1998 - 2002

Yabancı Diller

İngilizce, C1 İleri

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Eğitim Yönetimi ve Planlama, Lisansüstü Akademik Danışmanlık Eğitimi, Atatürk Üniversitesi, 2021

Yaptığı Tezler

Doktora, Aspergillus fumigatus ?lfa-Galaktosidazının Aspergillus sojae’de Heterolog Üretimi, Karakterizasyonu ve Üretiminin Optimizasyonu , Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Emstitüsü, Biyoteknoloji, 2012

Araştırma Alanları

Yaşam Bilimleri, Biyoteknoloji, Endüstriyel Biyoteknoloji, Mikrobiyal Biyoteknoloji, Mikrobiyoloji, Bakteriyoloji, Mikoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik , Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2023 - Devam Ediyor
Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2018 - 2023
Araştırma Görevlisi, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2013 - 2018
Araştırma Görevlisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji Anabilim Dalı, 2002 - 2013
Araştırma Görevlisi, University of Manchester, 2009 - 2010

Akademik İdari Deneyim

Erasmus Programı Kurum Koordinatörü, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2022 - Devam Ediyor

Verdiği Dersler

Genel Biyoloji, Lisans, 2022 - 2023
Prokaryot Metabolizması, Lisans, 2022 - 2023
Funguslarla biyoteknolojik uygulamalar, Yüksek Lisans, 2022 - 2023
BİYOTEKNOLOJİK YÖNTEMLER, Yüksek Lisans, 2021 - 2022
Temel Biyoloji, Lisans, 2021 - 2022, 2018 - 2019
Temel Biyoloji, Lisans, 2021 - 2022, 2018 - 2019
Bitki Fizyolojisi Laboratuvarı, Lisans, 2022 - 2023
Genel Biyoloji, Lisans, 2022 - 2023, 2020 - 2021
BİYOTEKNOLOJİK YÖNTEMLER, Yüksek Lisans, 2022 - 2023
Ekoloji Laboratuvarı, Lisans, 2020 - 2021
BAKTERİ METABOLİZMASI, Yüksek Lisans, 2020 - 2021
Bakteriyoloji, Lisans, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020
Prokaryot Genetiği, Lisans, 2019 - 2020
Bakteri Metabolizması, Yüksek Lisans, 2019 - 2020
BİYOTEKNOLOJİK YÖNTEMLER, Yüksek Lisans, 2020 - 2021
Bakteriyoloji, Lisans, 2019 - 2020

Yönetilen Tezler

Gürkök S., Özdal M., PATATES KABUKLARINDAN İZOLE EDİLEN PRİESTİA MEGATERİUM SFA İLE AMİLAZ ÜRETİMİNİN İSTATİSTİKSEL OPTİMİZASYONU, AMİLAZIN KARAKTERİZASYONU VE DETERJAN ENDÜSTRİSİ İLE NANOPARTİKÜL SENTEZİNDE POTANSİYEL UYGULAMALARI, Yüksek Lisans, F.AKBAŞ(Öğrenci), 2024
Gürkök S., Van Gölü'nden izole edilen bacillus pumilus VLC7 ile selülaz üretimi, üretim koşullarının optimizasyonu, selülazın saflaştırılması, karakterizasyonu ve biyoteknolojik uygulamaları, Yüksek Lisans, A.AYŞE(Öğrenci), 2023
Gürkök S., Exiguobacterium alkaliphilum VLP1 tarafından üretilen alkali proteaz enziminin, saflaştırılması, karakterizasyonu ve biyoteknolojik uygulamaları, Yüksek Lisans, A.HEMŞİNLİ(Öğrenci), 2022
Görmez A., Gürkök S., Stenotrophomonas maltophilia'dan kitinaz enziminin saflaştırılması, karakterizasyonu ve biyoteknolojik uygulamaları, Yüksek Lisans, Ç.AKTAŞ(Öğrenci), 2021

Jüri Üyelikleri

Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ocak, 2024
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ağustos, 2023
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2023
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2023
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Atatürk Üniversitesi, Nisan, 2023
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Atatürk Üniversitesi, Nisan, 2023
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Atatürk Üniversitesi, Ocak, 2023
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Kocaeli Üniversitesi, Aralık, 2022
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2021
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Erzurum Teknik Üniversitesi, Şubat, 2021
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Kocaeli Üniversitesi, Ocak, 2021
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Temmuz, 2019

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

GÜRKÖK S., ÖZDAL M., AKBAŞ F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Patates Kabuklarından İzole Edilen Priestia megaterium SFA ile Amilaz Üretiminin İstatistiksel Optimizasyonu: Amilazın Karakterizasyonu ve Deterjan Endüstrisi ile Nanopartikül Sentezinde Potansiyel Uygulamaları, 2023 - 2024
GÜRKÖK S., YILMAZ A. A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Van Gölü’nden izole edilen Bacillus pumilus VLC7 ile selülaz üretimi, üretim koşullarının optimizasyonu, selülazın saflaştırılması, karakterizasyonu ve biyoteknolojik uygulamaları, 2022 - 2023
Karadayı M., Gürkök S., Karadayı G., Güllüce M., TÜBİTAK Projesi, Horseshoe Adası’ndaki Kriyokonit Habitatlarının Mikrobiyal Biyoçeşitliliğinin Kültürden Bağımsız (Metagenomik) Yaklaşımlarla Araştırılması ve Biyoteknolojik Öneme Sahip İzolatların Kültüre Bağımlı Yöntemlerle Elde Edilmesi, 2021 - 2023
Güllüce M., Gürkök S., Karadayı G., Karadayı M., TÜBİTAK Projesi, Horseshoe Adasındaki Kriyokonit Habitatlarının Mikrobiyal Biyoçeşitliliğinin Kültürden Bağımsız (Metagenomik) Yaklaşımlarla Araştırılması ve Biyoteknolojik Öneme Sahip İzolatların Kültüre Bağımlı Yöntemlerle Elde Edilmesi., 2021 - 2023
Güllüce M., Karadayı M., Karadayı G., Gürkök S., TÜBİTAK Projesi, Horseshoe Adasındaki Kriyokonit Habitatlarının Mikrobiyal Biyoçeşitliliğinin Kültürden Bağımsız (Metagenomik) Yaklaşımlarla Araştırılması ve Biyoteknolojik Öneme Sahip İzolatların Kültüre Bağımlı Yöntemlerle Elde Edilmesi, 2021 - 2023
Gürkök S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kanatlı ve patili dostlarımızı unutmayalım, 2021 - 2022
Gürkök S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sağlığımızı korumak ellerimizde, 2021 - 2022
Gürkök S., Görmez A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kitinaz Enziminin Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Biyoteknolojik Uygulamaları, 2019 - 2021
GÜRKÖK S., KALIN G., GÜNDOĞAN S., ÇÖĞENDER M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Hayallerimin Anahtarı Kitap, 2019 - 2020
GÜRKÖK S., NOHUTÇU A., DEMİRKOL K., ÇELİK R., DELİGÖZ T., DOĞAN Y., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sulamada Vahşete Son, 2019 - 2020
GÜRKÖK S., ÖZDAL M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Lipaz üreten bakterilerin izolasyonu, enzimin saflaştırılması, karakterizasyonu ve deterjan sektöründe kullanım olanaklarının araştırılması, 2017 - 2020
İNCEKARA Ü., AKSAKAL Ö., KAYA Y., GÜRKÖK S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumu ATA Araştırma Olanaklarının Geliştirilmesi, 2017 - 2018
Gürkök S., Görmez A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kitinaz üreten bakterilerin izolasyonu moleküler karakterizasyonu ve biyoteknolojik uygulamaları, 2013 - 2016
Gürkök S., Erdal S., Efe D., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Mersin Dere ve Metin Manyezit Madenlerinden elde edilen karbonatlı bileşikleri çözme yeteneğindeki mikroorganizmaların tanılanması manyezit zenginleştirme potansiyellerinin araştırılması ve zenginleştirme potansiyeline sahip olan mikroorganizmalar için T, 2014 - 2015
ERDAL S., GÜRKÖK S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, MERSİN DERE VE METİN MANYEZİT MADENLERİNDEN ELDE EDİLEN KARBONATLI BİLEŞİKLERİ ÇÖZME YETENEĞİNDEKİ MİKROORGANİZMALARIN TANILANMASI, MANYEZİT ZENGİNLEŞTİRME POTANSİYELLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE ZENGİNLEŞTİRME POTANSİYELİNE SAHİP OLAN MİKROORGANİZMALAR İÇİN T, 2014 - 2015
GÜRKÖK S., CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, Heterologous expression of alpha-galactosidase from Aspergillus fumigatus in Aspergillus sojae and the influence of the osmotic stress, 2004 - 2012

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Anatolian Journal of Biology, Editörler Kurulu Üyesi, 2019 - Devam Ediyor
Fungal Genomics & Biology, Editörler Kurulu Üyesi, 2014 - Devam Ediyor

Bilimsel Hakemlikler

PEERJ, SCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2023
PROTEIN EXPRESSION AND PURIFICATION, SCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2023
SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES, ESCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2023
FUNGAL GENETICS AND BIOLOGY, SCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2023
PROTEIN EXPRESSION AND PURIFICATION, SCI Kapsamındaki Dergi, Eylül 2023
OPEN CHEMISTRY, SCI Kapsamındaki Dergi, Eylül 2023
Journal Of the Institute Of Science and Technology, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mayıs 2023
3 Biotech, SCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2023
CURRENT MICROBIOLOGY, SCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2023
CELL BIOLOGY INTERNATIONAL, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2022
CURRENT MICROBIOLOGY, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2022
CURRENT MICROBIOLOGY, SCI Kapsamındaki Dergi, Eylül 2022
TÜBİTAK Projesi, 2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Atatürk Üniversitesi, Türkiye, Eylül 2022
TÜBİTAK Projesi, 2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Atatürk Üniversitesi, Türkiye, Mart 2022
FRONTIERS IN BIOENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY, SCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2022
CURRENT MICROBIOLOGY, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2021
TÜBİTAK Projesi, 2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Atatürk Üniversitesi, Türkiye, Ekim 2021
Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ağustos 2021
TÜBİTAK Projesi, 2209-B - Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Atatürk Üniversitesi, Türkiye, Ağustos 2021
CURRENT MICROBIOLOGY, SCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2021
TÜBİTAK Projesi, 2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Atatürk Üniversitesi, Türkiye, Mart 2021
TÜBİTAK Projesi, 2209-B - Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Atatürk Üniversitesi, Türkiye, Ocak 2021
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Aralık 2020
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BAP Araştırma Projesi, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye, Aralık 2020
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BAP Araştırma Projesi, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye, Aralık 2020
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Ekim 2020
TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Atatürk Üniversitesi, Türkiye, Eylül 2020
Annals of the Brazilian Academy of Science, Diğer Dergiler, Temmuz 2020
JOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Haziran 2020
AVRUPA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Haziran 2020
TÜBİTAK Projesi, 2209-B - Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Atatürk Üniversitesi, Türkiye, Nisan 2020
TÜBİTAK Projesi, 2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Atatürk Üniversitesi, Türkiye, Şubat 2020
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Ocak 2020
TÜBİTAK Projesi, 2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Atatürk Üniversitesi, Türkiye, Ocak 2020
GEOMICROBIOLOGY JOURNAL, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Aralık 2019
TÜBİTAK Projesi, 2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Atatürk Üniversitesi, Türkiye, Aralık 2019
INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL CHEMISTRY, Hakemli Bilimsel Dergi, Ekim 2019
MICROBIAL CELL FACTORIES, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2019
MICROBIAL CELL FACTORIES, SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2019
TÜBİTAK Projesi, 2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Atatürk Üniversitesi, Türkiye, Mart 2019
Brazilian Journal of Chemical Engineering, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ağustos 2018
Global Journal of Medical and Clinical Case Reports, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ağustos 2018
Nutrition and Food Technology, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Temmuz 2018
JSM Microbiology, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ağustos 2017
JSM Microbiology, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Haziran 2017
World Research Journal of Agricultural Sciences, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Haziran 2017
International Journal of Agricultural Policy and Research, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Haziran 2017
Geomicrobiology Journal , SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2016
Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences , Hakemli Bilimsel Dergi, Ocak 2015
Brazilian Journal of Microbiology , Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ocak 2013
British Microbiology Research Journal, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ocak 2013
CRITICAL REVIEWS IN BIOTECHNOLOGY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Ocak 2012
African Journal of Biotechnology , Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ocak 2011

Metrikler

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

7th International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS 2024), Oturum Başkanı, Antalya, Türkiye, 2024
7th International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS 2024), Oturum Başkanı, Antalya, Türkiye, 2024
World Congress on Applied Nanotechnology, Katılımcı, Erzurum, Türkiye, 2021
International Conference on Advances in Natural and Applied Science, Katılımcı, Ağrı, Türkiye, 2019
International Symposium on Applied Sciences and Engineering , Katılımcı, Erzurum, Türkiye, 2018
International Congress on Molecular Biology and Biotechnology , Katılımcı, Afyonkarahisar, Türkiye, 2017
International Conference of Advances in Natural and Applied Sciences, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2017
International Conference on Biological Sciences, Katılımcı, Konya, Türkiye, 2016
International Conference of Advances in Natural and Applied Sciences, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2016
Ulusal Mikoloji Günleri, Katılımcı, Erzurum, Türkiye, 2014
International Symposium on Biotechnology: Developments and Trends, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2009
Congress of European Microbiologists (FEMS 2009) on the theme, "Microbes and Man-interdependence and future challenges", Katılımcı, Göteborg, İsveç, 2009
International Enzyme Engineering Symposium, Katılımcı, Aydın, Türkiye, 2008
XII. International Congress of Mycology, Katılımcı, Türkiye, 2008
X. Türk Gıda Kongresi, Katılımcı, Erzurum, Türkiye, 2008
AR-GE Konferansı, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2008
XV. Biyoteknoloji Konferansı, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2007
3rd European Federation of Biotechnology Conference on Physiology of Yeasts and Filamentous Fungi, Katılımcı, Helsinki, Finlandiya, 2007
International Symposium on Microbial Adaptation to Stress and Environment, Katılımcı, Frankfurt, Almanya, 2007
XIV. Biotechnology Konferansı, Katılımcı, Eskişehir, Türkiye, 2005