Biography

He was born in Erzurum in 1975. He graduated from Palandöken Elementary School, Şair Nefi Secondary School and Atatürk Technical High School. He graduated from Atatürk University Faculty of Theology in 1997. In 1999, he started as a research assistant at the same faculty. He completed his master's degree in 2000, his doctorate in 2005. He became assistant professor in 2009, Associate Professor in 2010, and Professor in 2015. He served as the Dean of the Faculty of Theology between 2016-2020

Education Information

Doctorate, Ataturk University, Sosyal Bilimler, Temel İslam Bilimler/Kelam, Turkey 2000 - 2005
Postgraduate, Ataturk University, Sosyal Bilimler, Temel İslam Bilimler/Kelam, Turkey 1997 - 2000
Undergraduate, Ataturk University, İlahiyat Fakültesi, Turkey 1993 - 1997

Foreign Languages

English, B2 Upper Intermediate
Arabic, C1 Advanced

Dissertations

Doctorate, İlahi Kelamın Yapısı, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimler/Kelam, 2005
Postgraduate, İslam Düşüncesinde Fısk Kavramı, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimler/Kelam, 2000

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Theology, Theology

Academic Titles / Tasks

Professor, Ataturk University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri, 2015 - Continues
Associate Professor, Ataturk University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri, 2010 - 2015
Assistant Professor, Ataturk University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri, 2009 - 2010
Research Assistant PhD, Ataturk University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri, 2005 - 2009
Research Assistant, Ataturk University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri, 1999 - 2005

Academic and Administrative Experience

Head of Department, Ataturk University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri, 2021 - 2024
Ethics Committee Member, Ataturk University, 2017 - 2021
Member of the Senate, Ataturk University, 2016 - 2020
Dean, Ataturk University, İlahiyat Fakültesi, 2016 - 2020
University Executive Board Member, Ataturk University, 2016 - 2020
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Ataturk University, İlahiyat Fakültesi, 2016 - 2020
Rectorate Commissioner, Ataturk University, 2014 - 2020

Courses

Kur'an'da İtikadi Kavramlar, Doctorate, 2023 - 2024
Kelam Tarihi, Undergraduate, 2023 - 2024
Sistematik Kelam II, Undergraduate, 2023 - 2024
İnsan Hürriyeti Problemleri, Postgraduate, 2023 - 2024
Kelam Tarihi, Undergraduate, 2022 - 2023
Öğretmenlik Uygulaması II, Undergraduate, 2022 - 2023
Kelam Tarihi, Undergraduate, 2022 - 2023
Sistematik kelam I, Undergraduate, 2022 - 2023
İslam İnanç Esasları, Undergraduate, 2022 - 2023
Teolojik açıdan İlahi Fiiller, Doctorate, 2021 - 2022
İman-Amel-Ahlak İlişkisi, Postgraduate, 2020 - 2021
Sistematik Kelam-II, Undergraduate, 2020 - 2021
Güncel Kelam Problemleri, Undergraduate, 2020 - 2021
Mutezile Kelamı, Doctorate, 2020 - 2021
Klasik Kelam Metin Tetkikleri, Doctorate, 2021 - 2022
Çağdaş İslam Akımları, Undergraduate, 2020 - 2021
Günümüz Kelam Problemleri, Undergraduate, 2020 - 2021
İlk Dönem kelam Metinleri, Postgraduate, 2020 - 2021
Klasik Kelam Metinleri, Undergraduate, 2020 - 2021
Sistematik Kelam, Undergraduate, 2019 - 2020
İslam Kelamında Uluhiyet, Postgraduate, 2018 - 2019

Jury Memberships

Post Graduate, Post Graduate, Atatürk Üniversitesi, December, 2020

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

Öge S., Karagöz A., Project Supported by Higher Education Institutions, Müteahhir Dönem Kelamında Şüphecilik Eleştirisi (13 ve 16 yy Arası), 2023 - 2025
Öge S., Koloğlu O. Ş., Aslan İ., Kılavuz U. M., Project Supported by Other Private Institutions, Kelam Düşüncesi ve Problemleri, 2022 - 2022
Kızılgeçit M., Bilgiz M., Elmalı O., Özden H. Ö., Öge S., Kara Ö., Yazoğlu R., Altun İ., Şahin H., Kalkandelen A. H., et al., Project Supported by Other Official Institutions, DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YETERLİK DÜZEYLERİNİN TESPİTİ VE GELİŞTİRİLMESİ Erzurum İli Örneği, 2021 - 2022
Öge S., Evkuran M., Project Supported by Other Private Institutions, Sistematik Kelam, 2018 - 2019
YATKIN N., GÜRBÜZ H., TATLI A., ADIGÜZEL A., HACIMÜFTÜOĞLU A., ÖGE S., SATIL F., AKAN H., KOCAÇALIŞKAN İ., ZELKA M., et al., Project Supported by Higher Education Institutions, II Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi, 2018 - 2019

Activities in Scientific Journals

Tevilat, Publication Committee Member, 2021 - Continues

Metrics

Congress and Symposium Activities

Religion in The Modern World: Islam And Christianity, Attendee, Lviv, Ukraine, 2018
Religion in The Modern World: Islam and Christianity, Invited Speaker, Lviv, Ukraine, 2018
Kelam İlminde Metedoloji Sempozyumu, Attendee, Gaziantep, Turkey, 2016
İspirli Kadızade Mehmet Arif Efendi ve Ömer Efendi Sempozyumu, Attendee, Erzurum, Turkey, 2014
I. Uluslararası Ahmed Ziyauddin Gümüşhanevi Sempozyumu, Attendee, Gümüşhane, Turkey, 2013
İnsan Hakları ve Din Sempozyumu, Attendee, Çanakkale, Turkey, 2009
Uluslararası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu, Attendee, Şanlıurfa, Turkey, 2007