General Information

Institutional Information

Unit
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Department
Şehir ve Bölge Plânlama
Program
Bölge Planlama Anabilim Dalı