Eğitim Bilgileri

Doktora, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, Türkiye 2014 - Devam Ediyor
Yüksek Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, Türkiye 2010 - 2013
Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, Türkiye 2004 - 2009

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Eğitim Yönetimi ve Planlama, ECLIPSE Blacoil Reservoir Simulation, Schlumberger, 2019
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Petrel Reservoir Engineering-3 Day, Schlumberger, 2019

Yaptığı Tezler

Yüksek Lisans, Tekkeköy (Samsun) Yöresi Tersiyer Volkanitlerinin Petrografisi, Petrokimyası ve Petrolojisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, 2013

Araştırma Alanları

Jeoloji Mühendisliği , Genel Jeoloji, Sedimantoloji, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

Araştırma Görevlisi, Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği, 2020 - Devam Ediyor
Araştırma Görevlisi, Atatürk Üniversitesi, Oltu Yer Bilimleri Fakültesi, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, 2013 - 2020

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

Bilici Ö., Bilici T., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kırdağ Ofiyoliti (Erzurum, KD Türkiye) Manto Peridotitleri ve Kromititlerinin Jeokimyası, Petrolojisi ve Platin Grubu Element (PGE) Sistematikleri, 2018 - 2021
AÇIŞLI Ö., ACAR İ., BİLİCİ Ö., DOĞAN E., BİLİCİ T., BOĞAZKESEN Ş., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Rezervuar Simülasyon Laboratuvarı Kurulumu, 2018 - 2019
ACAR İ., BİLİCİ Ö., DOĞAN E., BİLİCİ T., ALACALI M., AÇIŞLI Ö., BOĞAZKESEN Ş., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sondaj Akışkanları Laboratuvarı Kurulumu, 2018 - 2019