Education Information

Dissertations

  • 1999 Doctorate

    H.Broch ve Y.K.Karaosmanoğlu'nun Romanlarında Yitirilmiş Değerlerin İncelemesi

    Atatürk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Yabancı Diller Eğitimi/Alman Dili Ve Edebiyatı