Education Information

Education Information

 • 1995 - 2003 Doctorate

  Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Mikrobiyoloji, Turkey

 • 1987 - 1993 Undergraduate

  Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2002 Doctorate

  YÖREMİZ YÜZEYEL MANTAR ENFEKSİYONLU HASTALARDA İZOLE EDİLEN DERMATOFİTOZ ETKENLERİ’

  Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2015Koçluğun Tanıtımı ve Eğitim Koçluğu

  Education Management and Planning , ODEM, ERZURUM

 • 2014Virus Hastalıklarının Serolojik Tanısı.

  Education Management and Planning , Atatürk Ün. Tıp Fakültesi, KLİMUD

 • 2014In English Spesking, Presenting, Networking

  Education Management and Planning , Atatürk Ün. Tıp Fakültesi

 • 2014Temel ve İleri Yaşam Desteği Eğitimi

  Education Management and Planning , Atatürk Ün. Tıp Fakültesi

 • 2013Güvenlik Kabini Eiğitimi

  Education Management and Planning , Atatürk Ün. Tıp Fakültesi

 • 2013İmmuno Histokimyasal Görüntüleme Teknikleri eğitimi.

  Education Management and Planning , Atatürk Ün. Tıp Fakültesi

 • 2013İnsitu Hibridizasyon(ISH) Görüntüleme Teknikleri eğitimi

  Education Management and Planning , Atatürk Ün. Tıp Fakültesi

 • 2013Tıp ve Sağlık Eğitimi Programları Kalite ve Akreditasyon Sempozyumu.

  Quality Management , Atatürk Ün. Tıp Fakültesi

 • 2013Laboratuvar Testlerini analitik performanslarının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve ISO 5189 Kursu

  Quality Management , KTÜ,TRABZON

 • 2012T.C. Sağlıkı Bakanlığı Türkiye Rota Virus Sürveyans Ağı Çalıştayı

  Education Management and Planning , RSHM, ANKARA

 • 2012Tıbbi Laboratuvarda Akreditasyon Kursu II; Hazırlık,Başvuru ve Denetim Süreci

  Quality Management , 9 EYLÜL İZMİR

 • 2012Strengthening Quality Infrastructure in Turkey

  Quality Management , Atatürk Ün. Tıp Fakültesi

 • 2012KADEM Firması tarafından verilen ISO 15189 İç Tetkik Eğitimi Kursu

  Quality Management , KADEM ANKARA

 • 2011İç Tetkik Eğitim Programı

  Quality Management , KADEM ANKARA

 • 2011Gıda Güvenliği ve HACCP Dökümantasyonu Eğitim Programı

  Quality Management , KADEM ANKARA

 • 2011TS EN ISO /IEC 15189 Temel Eğitimi Kursu Eğitim Programı

  Quality Management , KADEM ANKARA

 • 2011Klinik Örnekten Sonuç Raporuna Gastrointestinal Sistem Örnekleri

  Education Management and Planning , KLİMUD ERZURUM

 • 2011TS EN ISO 15189 ve Akreditasyon Bigilendirme Eğitim Programı

  Quality Management , KADEM ANKARA

 • 2011KADEM Firması tarafından verilen TS EN ISO 15189 ve Akreditasyon Eğitimi Kursu

  Quality Management , TIP FAKÜLTESİ

 • 2011TS EN ISO 15189 ve Akreditasyon Eğitim Programı

  Quality Management , KADEM ANKARA

 • 2010ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitim Programı

  Quality Management , KADEM ANKARA

 • 2010KADEM Firması tarafından verilen TS EN ISO 15189 ve Akreditasyon Bilgilendirme Eğitim Programı

  Education Management and Planning , TIP FAKÜLTESİ

 • 2010ELS, Boston, Massachusetts,Semiintensive Program

  Education Management and Planning , ABD

 • 2010Klinik Araştırmacı Eğitimi Programı

  Education Management and Planning , Atatürk Ün. Tıp Fakültesi

 • 2009VIII. Tüenerküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Uygulamalı Kursu

  Education Management and Planning , Atatürk Ün. Tıp Fakültesi

 • 2009Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım Kursu

  Education Management and Planning , Sağlık Bakanlığı İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu

 • 2008Tıbbi Atıkların Kontrolü; Yerel Eğitim Programı

  Education Management and Planning , Sağlık Bakanlığı Türk Halk Sağlığı Kurumu

 • 2007IV.Uygulamalı Moleküler Mikrobiyoloji Kursu

  Education Management and Planning , İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2003Bildirimi Zorunlu Paraziter Hastalıklar Eğitimi

  Education Management and Planning , RSHM, ANKARA

 • 2003“Uygulamalı Moleküler Mikrobiyoloji Kursu"

  Education Management and Planning , İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi