Education Information

Doctorate, Middle East Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, Biyoloji Anabilim Dalı, Turkey 2006 - 2014
Postgraduate, Middle East Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, Biyoloji Anabilim Dalı, Turkey 2003 - 2006
Undergraduate, Ankara University, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Turkey 1995 - 1999

Foreign Languages

English, C2 Mastery

Certificates, Courses and Trainings

Vocational Training, DAYTAM Hücre Kültürü Kursu, Atatürk Üniversitesi, 2017

Research Areas

Life Sciences, Biochemistry, Proteomics, Molecular Biology and Genetics, Moleculer Biology of Cancer, Natural Sciences

Academic Titles / Tasks

Research Assistant PhD, Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, 2015 - Continues
Research Assistant, Middle East Technical University, Faculty Of Arts And Sciences, Department Of Biology, 2004 - 2015

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

YILDIRIM V., GÜLLÜCE M., KARADAYI M., KARAMAN Ş., Project Supported by Higher Education Institutions, Kurşuna (Pb) dirençli PGPR suşlarınının Erzurum ve çevresinden izolasyonu ve moleküler karakterizasyonu, 2021 - 2023
Alaylar B., Güllüce M., Karadayı M., Yıldırım V., Project Supported by Higher Education Institutions, Erzurum İli ve Çevresinde Doğal Olarak Yetişen Tıbbi ve Aromatik Bitki O. vulgare L. ssp. vulgare'den Endofitik Mikroorganizmaların İzolasyonu ve Bitki Büyümesini Teşvik Edici Özelliklerinin Araştırılması., 2021 - 2022
AYSİN F., KOVACI H., ŞİMŞEK ÖZEK N., YILMAZ A., ANAKÖK Ö. F., YILDIRIM V., Project Supported by Higher Education Institutions, Sitotoksisite Çalışmaları Kapsamında DAYTAM Hücre Kültürü Laboratuvarı ile Taramalı Elektron Mikroskop SEM Altyapısının Güçlendirilmesi, 2020 - 2022
KARADAYI G., GÜLLÜCE M., DUMLU B., KÜÇÜKÖZDEMİR Ü., KARAGÖZ H., YALÇIN Z., YILMAZ O., ÇOLAK İ., YILDIRIM V., Project Supported by Higher Education Institutions, Soğuğa Dirençliliği Tescillenmiş Ekmeklik Buğday Genotipinde Soğuk Akliminasyonu ve Soğuk Stresi Sırasında Oluşan Proteom Değişimlerinin Belirlenmesi, 2020 - 2022
ŞİMŞEK ÖZEK N., AYSİN F., YILDIRIM V., YILMAZ A., ANAKÖK Ö. F., Project Supported by Higher Education Institutions, İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP) Kapsamında Yapılacak Olan Biyouyumluluk ve Farmasötik Analizler İçin DAYTAM Altyapısının Geliştirilmesi, 2020 - 2021
YILDIRIM V., ALTAY E., Project Supported by Higher Education Institutions, Keşfet ki keşfedebileyim, 2019 - 2020
YILDIRIM V., ÇELİK E., TUĞCU M. H., OLCA T., NAS Ö., Project Supported by Higher Education Institutions, Köy çocukları yönetmenliğinde çevre bilinci hakkında kısa film çekilmesi, 2019 - 2020
YILDIRIM V., ÇELİK E., KORKMAZ F., ALBAYRAK O., Project Supported by Higher Education Institutions, Ritim Özlemi, 2019 - 2020
YILDIRIM V., KARA O., ÇELİK E., Project Supported by Higher Education Institutions, Meydan Okumaları, 2019 - 2020
YILDIRIM V., KARADAYI G., KARADAYI M., Project Supported by Higher Education Institutions, Lignosellülozik biyoçevrim inhibitörlerine (furfural ve levulinik asit) dirençli mikroorganizma suşlarının belirlenmesi, 2019 - 2020

Mobility Activity

Post Doc, Post Doc, George Washington University, United States Of America, 2017 - 2018

Metrics