Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğrenenlerin Kendi Videolarını Çekmelerinin Başarılarına Etkisi

5th International Open & Distance Learning Conference- IODL, Eskişehir, Turkey, 28 September 2022

Turkish-English Machine Translation Using Natural Language Processing And Deep Learning

THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF DISASTER & EMERGENCY–INFORMATION & INTERVENTION (SODEII 2022), Erzurum, Turkey, 25 January 2022, pp.125

Öksürük Ses Kayıtlarını Kullanarak Covid-19 Tahmini

International Congress on Scientific Advances, Balıkesir, Turkey, 22 - 25 December 2021, pp.1050-1051 Sustainable Development

COVID-19 (Koronavirüs) Verilerin Analizi ve Veri Görselleştirilmesi

Uluslararası Çevirimiçi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Konferans, Turkey, 05 July 2021 Sustainable Development

COVID-19 Detection from Chest X-Ray Images Using Dense Convolutional Network

International Syposium on Applied Sciences and Engineering (ISASE2021), Erzurum, Turkey, 07 April 2021 Sustainable Development

Diabetes Prediction Using Machine Learning Classification Algorithms

ARACONF 2021 - 2nd International Conference On Access To Recent Advances In Engineering And Digitalization, Kayseri, Turkey, 10 - 12 March 2021, pp.151 Sustainable Development

Hava Kalitesi Tahmininde Derin Öğrenme Uygulamaları Hakkında Bir İnceleme

Mas 5. Uluslararası Matematik-Mühendislik-Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Erzurum, Turkey, 2 - 05 May 2019, pp.958

Real-Timely Decrease of Snoring in Patients with Severe Degree of Obstructive Sleep Apnea Syndrome Through Using SNORAP

ISMSIT, 1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, 2017, TOKAT, TURKIYE, Tokat, Turkey, 2 - 05 November 2017

EEG Tabanlı Beyin Bilgisayar Arayüzü Sistemlerinde Öznitelik Çıkarma Yöntemleri

7. Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyomekanik Kongresi, Isparta, Turkey, 16 - 18 October 2014

Yapay Sinir Ağları ile Ankara İlinde Hava Kalitesi Sağlık İndeksi Tahmini

2.Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, Erzurum, Turkey, 8 - 10 October 2015, vol.1, pp.321-331

Effective Gaussian Blurring Process on Graphics Processing Unit with CUDA

5th International Conference on Computer and Computational Intelligence (ICCCI 2014), Paris, France, 06 December 2017 - 07 December 2014

Sağlık Hizmetlerinde Mekânsal-Zamansal Veri Madenciliği Üzerine Algoritma Yaklaşımı

16.Biyomedikal Mühendisliği, Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, Turkey, 13 - 16 October 2011

Sağlık Hizmetlerinde Mekansal-Zamansal Veri Madenciliği Üzerine Algoritma Yaklaşımı

Tıp Teknolojileri Ulusal Toplantısı (TIPTEKNO 2011), Antalya, Turkey, 13 - 16 October 2011

Books & Book Chapters

Dijital Dönüşüm Teknolojileri ve İlgili Araştırmalar

in: Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm, KARAMAN SELÇUK, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.112-127, 2020

Nesneye Yönelik Programlamaya Giriş

in: Programlama Temelleri, , Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, 2018

Wearable Vibration Based Computer Interaction and Communication System for Deaf

in: Sound and Music Computing, Tapio Lokki, Stefania Serafin, Meinard Müller and Vesa Välimäki, Editor, MDPI Books, 2018