Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Evli Kadınların Aile Planlaması Tutum Ve Niyetleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Sakarya Tıp Dergisi, vol.11, no.4, pp.743-750, 2021 (Other Refereed National Journals)

Comparison of Women's Beliefs Regarding Hot Flashes Based on Their Type of Menopause.

International Journal of Clinical Obstetrics and Gynaecology, vol.5, no.2, pp.161-165, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gebelerin Gebelik Sürecinde Beden İmajını Algılama Durumlarının Belirlenmesi.

Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.3, no.2, pp.71-82, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

EBE VE HEMŞİRELERİN ANNE DOSTU UYGULAMA VE YAKLAŞIMLARA BAKIŞI:ERZURUM ÖRNEĞİ

Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.3, no.1, pp.22-29, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Duygusal Zekanın Cinsiyet Değişkeni Açısından İncelenmesi

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.8, no.2, pp.35-42, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Maternal Plasentafajiye Dair Herşey

Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları Ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi, vol.12, no.1, pp.186-201, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ebelik Öğrencilerinin Obez Gebelere Karşı Önyargısı.

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.20, pp.201-207, 2017 (Other Refereed National Journals)

Obstetrik Acillerde Adli Vakalar

Kocatepe Tıp dergisi, vol.18, pp.119-129, 2017 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Yenidoğanda Yararsız Bakım

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.19, pp.292-297, 2016 (Other Refereed National Journals)

Yenidoğanda Yarasız Bakım

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.19, no.4, pp.292-297, 2016 (Other Refereed National Journals)

Birinci Basamakta Lohusa Bakımı

e-Sağlık Ebelik Dergisi, vol.13, no.4, pp.66-72, 2016 (Other Refereed National Journals)

Ebelikte Güç ve Güçlendirme

Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, pp.8-10, 2016 (Other Refereed National Journals)

Birinci Basamakta Loğusa Bakımı

E -Sağlık Ebelik Dergisi, vol.4, pp.66-72, 2016 (Other Refereed National Journals)

COMPARISON THE LEVEL OF PRENATAL ATTACHMENT IN PREGNANT

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF GYNAECOLOGICAL DISEASES AND MATERNAL AND CHILD HEALTH, pp.1-15, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Erzurum’daki Kadınların Gebelik Sayısına ve Aralığına Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi.

Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, no.1, pp.45-64, 2015 (Other Refereed National Journals)

İncitil[me]miş Kadın

Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, vol.22, pp.21-22, 2015 (Other Refereed National Journals)

POSITION CAN BE USED IN THE INTRAPARTUM PERIOD KNOWLEDGE AND PREFERENCE OF PREGNANT WOMEN

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF NURSING RESEARCHES, vol.2, pp.39, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Gebelik Hezeyanı

literatür sempozyum, vol.1, pp.21-30, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Comparison of Fatigue Levels of Postpartum Women Accordingto the Birth Method

International Journal of Caring Sciences, vol.8, pp.124-130, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Yedi Farklı İldeki Kadınların Genital Hijyen Davranışlarının Belirlenmesi: Çok Merkezli Kesitsel Bir Çalışma

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.17, pp.245-252, 2014 (Other Refereed National Journals)

Riskli Olan ve Olmayan Gebelerin Psiko-Sosyal Sağlıklarının Karşılaştırılması.

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, vol.1, pp.32-42, 2014 (Other Refereed National Journals)

Duygusal Zekanın Gelişimi ve Sağlık Alanında Duygusal Zekaya Bakış

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi., vol.2, pp.78-92, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğrencilerin Mobbing Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.2, pp.431-442, 2013 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Relationship between the Effect of Pregnancy Complaints on Quality of Life and The Self-Perception Level

The 8th International Conference on Health Sciences Blended Version Conference (ICHS), Yogyakarta, Indonesia, 23 - 24 September 2021, pp.11 Creative Commons License

Üreme Çağındaki Kadınların Kontraseptif Niyetleri

1.Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi , Eskişehir, Turkey, 20 - 22 November 2020, pp.83-89 Creative Commons License

Maternal Kafein Tüketiminin Fetüs Üzerine Etkileri

International Symposium on Multidisciplinary Studies, 16 - 17 November 2018

Cinselliği Değerlendirmede Ebeler İçin Rehber Modeller.

3. Uluslararası 4. Ulusal Ebelik Kongresi Ankara, 22 - 24 September 2017

Ebelik Öğrencilerinin Obez gebelere karşı önyargısı

4. uluslararası 8. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, İstanbul, 20 - 22 April 2017

Maternal Plasentafajiye Dair Herşey

4.Uluslararası 8. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 20 - 22 April 2017

Riskli Olan ve Olmayan Gebelerin Gebelikteki Yakınmalar ve Yaşam Kalitesine Etkisi

4.Uluslararası 8. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi İstanbul., 20 - 22 April 2017

Duygusal Zekanın Cinsiyeti

4.Uluslararası 8. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 20 - 22 April 2017

İstismarın Saklı Yüzü Fetal İstismar

15. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Turkey, 9 - 13 November 2016

Midwifery in the Ottoman Period

18th ISPOG Congress-XX Congress. Malaga, Spain, 12 - 14 May 2016

Power and Empowerment in Midwifery

18th ISPOG Congress-XX Congress. Malaga Spain, 12 - 14 May 2016

Yenidoğan Bakımında Yararsız Nafile Bakım

3. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 26 - 29 April 2016

Obstetrik Adli Vakalar

3. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 26 - 29 April 2016 Sustainable Development

Gebeliğin Sonlandırılmasında Etik ve Biyoetik Yaklaşımlar

15. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Turkey, 10 - 12 September 2015

Loğusaların Doğum Şekline Göre Yaşam Kalitelerinin Belirlenmesi.

1. Ulusal Doğum Sonrası Bakım Kongresi., Turkey, 20 - 22 June 2013

Gebelerin Gebelik Sürecinde Beden İmajı Algılama Durumlarının Belirlenmesi

!. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Doğum Kongresi, Turkey, 20 - 22 September 2012

Ebelik Öğrencilerinin Sosyal Destek Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler

3. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi Malatya, Turkey, 11 April 2013 - 13 April 2012

Annelerin Doğum Sonu Dönemde Ebeveynlik Davranışlarının Değerlendirilmesi

Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi 6-9 Eylül 2011, İzmir, İzmir, Turkey, 6 - 09 September 2011

Books & Book Chapters

Doğum Sonu Enfeksiyonlar ve Ebelik Bakımı

in: Riskli Doğum ve Sonrası Dönem, Fatma Coşar Çetin, Kıymet Yeşilçicek Çalık, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, pp.223-232, 2020

Toplumun Afetler Hakkıında Bilgilendirilmesi ve Eğitimi

in: İnsan Kaynaklı Afetler ve Yönetimi, Zeynep Karaman Özlü, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2016

Doğum Öncesi Dönem

in: Ebeler için Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları, Rabia Ekti Genç, Hava Özkan, Editor, Anadolu Nobel Tıp Kitabevleri, 2016