Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Opınıons Of Dentıstry Students On Dıstance Educatıon In The Perıod Of Covıd-19.

ICP ve 25. Uluslararası Turk Prostodonti ve Implantoloji Dernegi Bilimsel Kongresi 4-7 Kasım 2021, Dalaman /TÜRKİYE, Muğla, Turkey, 4 - 07 November 2021, pp.74-78 Creative Commons License Sustainable Development

DİŞ FORMLARINDAN MEMNUN OLMAYAN VE POLİDİASTEMALARININ KAPATILMASINI İSTEYEN HASTAYA MİNİMAL İNVAZİV YAKLAŞIM: olgu sunumu

24th Scientific Congress of the Turkish Prosthodontic and Implantology Association, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2019 Creative Commons License

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Protetik Diş Tedavisi Uzmanlığı Hakkındaki GörüşlerininDeğerlendirilmesi

Türk Dişhekimleri Birliği25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 September - 07 April 2019

Diş Hekimliği Fakülteleri Öğrenci Kliniğinde İnfeksiyon Kontrolü Uygulamaları

6th Scientific Semposium of the Turkish Prosthodontic and Implantology Association in Diyarbakır, Turkey, 2 - 04 November 2018