Zaman Serilerinde Sınıflandırma


GÜNEY H. , KARDİYEN F., KASAP r.

7. Uluslararası İstatistik Kongresi, 28 April - 01 May 2011