Pleomorphic Adenoma: A Case Report


Creative Commons License

Akkaya G., Ağırman K.

Selcuk Dental Journal, vol.8, no.2, pp.576-579, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 8 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.15311/selcukdentj.684753
  • Journal Name: Selcuk Dental Journal
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.576-579
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

Pleomorphic adenoma is the parotid gland most common neoplasm that makes up the majority of salivary gland neoplasms, it is rarely seen in minor salivary glands. Minor salivary gland lesions often are localized on the hard palate. It is characterized by slow-growing painless swelling and seen 4th5th decade and in women. However, the etiology is unknown, genetic, environmental, and microbial factors may have in the role. Advanced imaging techniques can be used in dimensions, borders, and surrounding tissue of the lesion. Although Magnetic Resonance imaging (MRI) has high efficacy in imaging the lesion but diagnosed by histopathology. Pleomorphic adenoma is excised by leaving healthy tissue borders, it responds well to treatment, and recurrence is rarely. In this case report, we aimed to present a rare case of pleomorphic adenoma originating from minor salivary glands in the palate. 

Pleomorfik adenom, tükürük bezi neoplazmlarının büyük bir kısmını oluşturan ve parotis bezinin en sık görülen neoplazmı olup minör tükürük bezlerinde nadiren görülür. Minör tükürük bezi kökenli lezyonlar sıklıkla sert damakta lokalizedir. Yavaş büyüyen ağrısız şişlikle karakterize olup sıklıkla 4.-5. dekatta ve kadınlarda görülür. Etyoloji tam olarak bilinmemekle beraber genetik, çevresel ve mikrobiyal etkenler rol alabilir. Lezyonun boyutu, sınırları ve çevre doku ile ilişkisinde ileri görüntüleme tekniklerinden yararlanılır. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) lezyonun görüntülenmesinde yüksek etkinliğe sahip olsa da kesin teşhis histopatoloji ile konulur. Pleomorfik adenom sağlıklı doku sınırları bırakılarak eksize edildiğinde tedaviye iyi yanıt verir ve nüks nadiren görülür. Bu olgu sunumunda damakta minör tükrük bezlerinden kaynaklı nadir görülen bir pleomorfik adenom vakasının sunumu amaçlanmıştır.