Evaluation of accident types and trauma scores in pediatric patients admitted with traffic accident


Creative Commons License

Bayramoğlu A., Atik D., Cander B., Dikmetaş C., Bulut B., Sert E., ...More

Journal of Uludag University Medical Faculty, vol.46, no.1, pp.47-52, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 46 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Journal of Uludag University Medical Faculty
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.47-52
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

The most common cause of trauma in the pediatric emergency department is traffic accidents. In this study, we aimed to evaluate the type of traffic accident and anatomical trauma scores in pediatric trauma patients admitted with traffic accidents. This study was performed retrospectively by examining hospital automation system, forensic records and patient files of the pediatric. 443 patients with complete records were included in the study. Of the patients included in the study, %64.1 were male, 35.2% were female and the mean age was 8.9. According to the traffic accident types patients involved in 60.5% NVTA, 32.3% RTA and 7.2% were motorcycle accidents. The mean AIS score was 1.91±1.28, and the ISS score was 3.32±3.76. No statistically significant difference was found between trauma scores AIS and ISS with regards to Traffic Accident Type. When the AIS and ISS trauma scores were evaluated by ROC analysis in terms of hospitalization and discharge, the AIS score was above cut-off point 4, and ISS score having cut-off point above 7 are the cut off points evaluated with regards to hospitalization. As a result, AIS and ISS scores; According to the degree of trauma centers, we think there are points that can be used in order not to waste time in transfer planning

Çocuk acil servisinde travmanın en yaygın nedeni trafik kazalarıdır. Bu çalışmada trafik kazası geçiren çocuk travma hastalarında trafik kazası tipini ve anatomik travma skorlarını değerlendirmeyi amaçladık. Bu çalışma hastane otomasyon sistemi, adli kayıtlar ve pediatrik hasta dosyaları incelenerek retrospektif olarak yapıldı. Tam kayıtları olan 443 hasta çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya alınan hastaların% 64.1'i erkek,% 35.2'si kadın ve ortalama yaş 8.9 idi. Trafik kazası türlerine göre% 60.5 Araç dışı trafik kazası, % 32.3 Araç içi trafik kazası ve% 7.2 hasta motosiklet kazalarıydı. AIS skorunun ortalaması 1.91± 1.28, ISS skorunun ortalaması 3.32±3.76 idi. Trafik Kazası Tipine göre AIS ve ISS travma skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. AIS ve ISS travma skorları hastaneye yatış ve taburculuk açısından ROC analizi ile değerlendirildiğinde, AIS skoru kesme noktasının 4 üzerindeydi ve kesme noktası 7'nin üzerinde olan ISS skoru hastaneye yatış açısından değerlendirilen kesme noktalarıdır. Sonuç olarak AIS ve ISS skorları; Travma merkezlerinin derecesine göre, transfer planlamasında zaman kaybetmemek için kullanılabilecek puanlar olduğunu düşünüyoruz