GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÂŞIK KAHVELERİNİN DURUMU ÜZERİNDE BİR İNCELEME ERZURUM İLİ ÖRNEKLEMİ


HAŞHAŞ S. , YEŞİLYURT R.

I. ULUSLARARASI GÜZEL SANATLAR VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU (UGES), 28 - 30 April 2018