İçeceklerin Farklı Tip Rezin Kompozitlerin Renk Stabilitesi Üzerine Etkisi


ÖZAKAR İLDAY N., TİRYAKİ i.

Dicle Dişhekimliği Dergisi / Dental Journal of Dicle, 2017 (Peer-Reviewed Journal)