ZİRKONYUM VE LÖSİTLE GÜÇLENDİRİLMİŞ CAM SERAMİKLERİN REZİN SİMANLA BAĞLANMA DAYANIMINA FARKLI YÜZEY İŞLEMLERİNİN ETKİSİ≠


ÖZDEMİR H., BAYINDIR F.

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.28, no.2, pp.150-156, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Aim: The aim of this study was to determine shear bond strength of resin cement to zirconium and leucite-reinforced glass ceramic after different surface treatment. Materials and Methods: A total of 50 discs of zirconium and leucite-reinforced glass ceramic were prepared (10 mm in diameter and 1 mm in thickness) according to the manufacturer’s instructions. Specimens were embedded in self-cure acrylic resin blocks. Specimens were divided into five groups randomly (n=5), and the following treatments were applied: 1. Air abrasion with aluminium-oxide particles (50 μm), 2. Acid etching with 9,5% hydrofluoric acid, 3. Co-jet, 4. Nd:YAG laser irradiation (1 mm distance, 100 mJ, 20 Hz, 2 W) and 5. Er:YAG laser irradiation (1 mm distance, 400 mJ, 20 Hz, 8 W). After the surfacetreatment methods, Panavia F dual-cure resin cement were applied on the specimens. All the specimens were subjected to a shear test to evaluate their bond strengths. The data were analyzed with one-way variance analysis (ANOVA). Results: In the leucite-reinforced glass ceramic specimens, the highest bonding values (12.06±1.4) was obtained in HF acid group. In the zirconium specimens, the highest bonding values (9.7±4.05) was obtained in CoJet group. However, adhesive failures were obtained in these groups. But, cohesive failures were obtained commonly in Co-jet groups. Conclusions: The in vitro findings from this study indicate that surface-treatment procedures applied to leucite-reinforced glass ceramic and zirconium are important to bond strength of resin cement
Amaç: Bu çalışmanın amacı, farklı yüzey işlemlerinden sonra rezin simanın zirkonyum ve lösitle güçlendirilmiş cam seramiklerle olan dayanımını değerlendirmektir. Gereç güçlendirilmiş cam seramikten toplamda 50 tane disk şeklinde (10 mm çap ve 1 mm kalınlığında) örnekler üretici talimatlarına uygun olarak hazırlandı. Örnekler self-cure akrilik rezine gömüldü. Örnekler rastgele 5 gruba ayrıldı ve şu yüzey işlemleri uygulandı: 1. Alüminyum oksit tozu ile kumlama (50 ?m), 2. % 9.5' lik hidroflorik asit ile pürüzlendirme, 3. Co-Jet, 4. Nd:YAG lazer uygulaması (1mm mesafeden, 100 mJ, 20Hz, 2W), 5. Er:YAG lazer uygulaması (1mm mesafeden, 400 mJ, 20Hz, 8 W). Yüzey işlemlerinden sonra, örneklerin üzerine Panavia F dual-cure rezin siman dayanımlarını değerlendirmek için makaslama testi uygulandı. Elde edilen sonuçlar tek yönlü Varyans analizi ile değerlendirildi. Bulgular: Lösitle güçlendirilmiş cam seramik örneklerde en yüksek bağlanma dayanımı değerleri (12.06±1.4) zirkonyum örneklerde (9.7±4.05) ise Co-Jet uygulanan örneklerde belirlendi. Ayrıca, bu gruplarda adeziv kopmalar gözlemlendi. Fakat koheziv kopmalar yaygın olarak Co-Jet uygulanan gruplarda gözlemlendi. Sonuç: Bu in-vitro çalışmanın bulguları zirkonyum ve lösitle güçlendirilmiş cam seramiklere uygulanan yüzey işlemlerinin rezin simanla olan bağlanma dayanımında önemli olduğunu göstermiştir