Hacı Ali Efendi Amasyavî (ö. 1675-76)’nin “Tuhfetü’l- Mücâhidîn ve Behcetü’z-Zâkîrin” Adlı Eseri’nin Mahiyet Sorunu: Tercüme mi? Te’lif mi?


ÇELİK İ. , Yıldırım B.

ULUSLARARASI DÜNDEN BUGÜNE AMASYA’DA TASAVVUF SEMPOZYUMU, Amasya, Türkiye, 26 - 27 October 2018, ss.1

  • Basıldığı Şehir: Amasya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayısı: ss.1