Ameliyathanede Yapılan Temizlik Değerlendirilmesinde Flöresan İşaretleme Sistemi


ASUMAN A., TANRIVERDİ E. Ç. , ÖZKURT Z. , PARLAK M.

10.Uluslarası Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi, 29 November - 03 December 2017