Gelir Dağılımında Adaletin Belirleyicileri: Seçilmiş Dışa Açık Ülkeler Üzerine Bir Uygulama


TÜRKMEN A., TÜRKO E. S. , EMSEN Ö. S.

Al-Farabi 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2 - 05 May 2019