Gentamisin, Amoksisilin ve Sefazolin Sodyum Antibiyotiklerinin Fare Karaciğer ve Böbrek Glutatyon Redüktaz Enziminin Aktivite, Protein ve Gen Ekspresyon Düzeyleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi


GÜLLER P. , BUDAK H. , ŞİŞECİOĞLU M. , ÇİFTCİ M.

3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies (IVEK), 26 - 29 Nisan 2017