ELİT DÜZEYDEKİ KAYAK VE ATLETİZM SPORCULARININFİZİKSEL, FİZYOLOJİK VE MOTORİK ÖZELLİKLERİNİNKARŞILAŞTIRILMASI


BAYRAM M., ŞAM C. T., ZEPAK M., SAJEDI H.

Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.22, no.3, 2020 (Peer-Reviewed Journal)